ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

«ΜΑΡΙΑ Ι. ΚΑΜΠΕΡΗ»

 

 Η Αίθουσα Διαλέξεων «Μαρία Καμπέρη» στεγάζεται στο 2ο όροφο του Καμπερείου Πνευματικού Ιδρύματος. Είναι χωρητικότητας 220 περίπου ατόμων και διαθέτει μικροφωνική εγκατάσταση, βήμα - έδρα ομιλητή, βιντεοπροβολέα και επιδιοσκόπιο.

 Στην Αίθουσα Διαλέξεων πραγματοποιούνται: τα εκπαιδευτικά σεμινάρια του προγράμματος επιμορφώσεως της Ι.Μ. Ιωαννίνων, που περιλαμβάνουν και μαθήματα ψαλτικής από τους καθηγητές της Κατσαρείου σχολής Βυζαντινής μουσικής, τα συμβουλευτικά σεμινάρια του Κέντρου Πρόληψης  «Σχεδία» , η χορωδία του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΟΤΕ, καθώς και οι πρόβες διαφόρων θεατρικών ομάδων.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

 • Η κράτηση της αίθουσας γίνεται κατόπιν αιτήσεως (πληροφορίες στο τηλ. 2651038656) ενώ θα πρέπει παράλληλα να δίνονται στον υπεύθυνο και τα στοιχεία της εκδήλωσης (ημερομηνία και ώρα, διοργανωτής, φορέας εκδήλωσης, θέμα εκδήλωσης, ομιλητής/ές).

 • Η αίθουσα παραχωρείται σε εκπαιδευτικούς αλλά και σε κοινωφελείς οργανισμούς και συλλόγους της πόλεως για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και γενικότερα για ό,τι προάγει την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

 • Διοργανωτές και ακροατές οφείλουν να σέβονται και να μη ρυπαίνουν το χώρο της αίθουσας.

 • Απαγορεύεται αυστηρώς η μεταφορά εντός της αίθουσας καφέ, αναψυκτικών και τροφίμων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

 Το Καμπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα σε συνεργασία με τις επιμέρους ενορίες της πόλεως και του νομού Ιωαννίνων προσφέρει τη δυνατότητα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου να παρακολουθήσουν δωρεάν κύκλους σεμιναρίων στη χρήση και αξιοποίηση των υπολογιστών.

Για τα μαθήματα διατίθενται οι δύο αίθουσες της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης, δυναμικότητας 10 Η/Υ η καθεμιά (2ος και 3ος όροφος).

 Δηλώσεις συμμετοχής κατατίθενται σε συνεννόηση με τις επιμέρους ενορίες. Οι γονείς χρειάζεται να προμηθευτούν, να συμπληρώσουν και να υπογράψουν ειδική αίτηση – δήλωση συμμετοχής την οποία και θα προσκομίσουν στο Ίδρυμα στις αναγραφόμενες σε αυτή ώρες και ημερομήνιες.

 Τα σεμινάρια χωρίζονται σε τρία επίπεδα:

 

Στο αρχικό επίπεδο το περιεχόμενο των σεμιναρίων αφορά τους εξής τομείς:

 • Για τα παιδιά Α΄ έως Δ΄ Δημοτικού: εξοικείωση με στοιχειώδεις λειτουργίες του Η/Υ (όπως άνοιγμα – κλείσιμο,  χρήση ποντικιού, εξοικείωση με την επιφάνεια εργασίας και με τη χρήση CD/DVD - ROM, εξοικείωση με γνωστές εφαρμογές πολυμέσων,  χρήση προγραμμάτων ζωγραφικής κ.ο.κ.)

 • Για τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, επιπλέον των παραπάνω, διδάσκεται η χρήση των Windows, επεξεργασία κειμένου και εισαγωγή στα υπόλοιπα προγράμματα του MS Office.

Στο μέσο επίπεδο το περιεχόμενο των σεμιναρίων αφορά τους εξής τομείς:

 • Εμβάθυνση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Windows και πληρέστερη εκμάθηση των προγραμμάτων του MS Office, προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας και ήχου κ.α.

 • Την κριτική χρήση και αξιοποιήση του διαδικτύου (Internet) στην αναζήτηση τόσο πληροφορίων πρακτικής φύσης, όσο και ως μέσου επιστημονικής ενημέρωσης, βιβλιογραφικής αναζήτησης κ.α.

 • Τη χρήση και αξιοποίηση πληροφοριακών – εκπαιδευτικών εφαρμογών πολυμέσων, όπως οι εγκυκλοπαίδειες, ηλεκτρονικά λεξικά, καθώς και άλλες με ειδικότερο περιεχόμενο, όπως επιστημονικά συγγράμματα.

Στο προχωρημένο επίπεδο το περιεχόμενο των σεμιναρίων αφορά τους εξής τομείς:

 • Ολοκλήρωση της εκμάθησης όλων των παραπάνω προγραμμάτων και εφαρμογών πολυμέσων

 • Δημιουργία προσωπικών ιστοσελίδων.

Στο τέλος κάθε ακαδημαΐκής χρονιάς, παρέχεται, στους μαθήτες που ολοκληρώνουν επιτυχώς τον κύκλο σεμιναρίων, βεβαίωση, που αναγράφει λεπτομερώς το ακριβές περιεχόμενο όσων έχουν διδαχθεί.

Copyright © 2014 - 2016 ΚΑΜΠΕΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ. All rights reserved.