Καμπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα

Παπαδοπούλου 11, Ιωάννινα

Τ.Κ. 45444
Τηλ. +302651038656

E-mail: kampereio@gmail.com

π. Χρήστος Αντώνης Διευθυντής

Τηλ. +302651045675

E-mail: antxr1@yahoo.gr

Αναστάσιος Μικρόπουλος

Επιστημονικός υπεύθυνος

Τηλ. +302651005697

E-mail: amikrop@uoi.gr

Κωνσταντίνος Γκίζας

Υπεύθυνος λειτουργίας

Τηλ. +302651038656

Email: kampereio@gmail.com

Copyright © 2014 - 2016 ΚΑΜΠΕΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ. All rights reserved.