Το Δεκέμβριο του 1997, με πρόταση του Μακαριστού Μητροπολίτου Ιωαννίνων  Θεοκλήτου, στο Καμπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα, ιδρύθηκε Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη – Κέντρο Πολυμέσων. Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη αποτελείται από δύο αίθουσες εξοπλισμένες με προσωπικούς υπολογιστές, πλούσια συλλογή εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών εφαρμογών πολυμέσων-υπερμέσων καθώς και πρόσβαση σε Πανεπιστημιακά και εκπαιδευτικά συγγράμματα (papers).

 Κύριος σκοπός του κέντρου είναι η προσέλκυση και εξυπηρέτηση κυρίως μαθητών και φοιτητών, για την ενημέρωση τους σε εκπαιδευτικά θέματα μέσα από πολυμεσικές εφαρμογές και πρακτική εξάσκηση σε διάφορα πακέτα λογισμικού. Επιστημονικός υπεύθυνος της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης ειναι ο Αναστάσιος Μικρόπουλος, καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε. Ιωαννίνων. Διευθυντής του Καμπερείου Πνευματικού Ιδρύματος είναι ο πατήρ Χρήστος Αντώνης, εφημέριος της ενορίας Περιβλέπτου.

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

 

 Το Καμπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα σε συνεργασία με τις επιμέρους ενορίες της πόλεως και του νομού Ιωαννίνων προσφέρει τη δυνατότητα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου να παρακολουθήσουν δωρεάν κύκλους σεμιναρίων στη χρήση και αξιοποίηση των υπολογιστών. Επιπλέον η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη παρέχει τη δυνατότητα σε διαφόρους φορείς της πόλεως, όπως συλλόγους εκπαιδευτικών, να οργανώσουν αυτόνομους κύκλους σεμιναρίων, επιτρέποντάς τους τη χρήση των χώρων και του εξοπλισμού της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης καθώς και της αίθουσας διαλέξεων.

Στο τέλος κάθε ακαδημαΐκής χρονιάς, παρέχεται στους μαθήτες που ολοκληρώνουν επιτυχώς τον κύκλο σεμιναρίων, βεβαίωση, που αναγράφει λεπτομερώς το ακριβές περιεχόμενο των όσων έχουν διδαχθεί.

 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ)

 

• ΟΛΕΣ οι παροχές της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης προς το κοινό διατίθενται ΔΩΡΕΑΝ.

• Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη λειτουργεί τις καθημερινές για το κοινό: 10:00 – 18:00 εκτός Δευτέρας, που λειτουργεί: 10:00 – 15:00.

• Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική.

• Για τη χρήση του ηλεκτρονικού έντυπου υλικού, απαιτείται η έγκριση του υπεύθυνου του χώρου.

• Οι χρήστες οφείλουν να διατηρούν τους χώρους του Ιδρύματος (αίθουσες, WC κ.α.) καθαρούς.

• ΔΕΝ επιτρέπεται εντός της αίθουσας η μεταφορά καφέ, αναψυκτικών και τροφίμων καθώς και η χρήση κινητών τηλεφώνων σε μη αθόρυβη λειτουργία.

 

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET)

 

• Προϋπόθεση δυνατότητας χρήσης του διαδικτύου είναι η αξιοποίηση της παρεχόμενης υπηρεσίας για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς ή κοινωνικούς σκοπούς (αναζήτηση εργασίας κ.α.).

• Κάθε χρήστης δικαιούται συνολικά 10 ώρες χρήσης εβδομαδιαίως.

• Υλικό και πληροφορίες που δεν εμπίπτουν στους σκοπούς και τους στόχους της συγκεκριμένης υπηρεσίας, αλλά και γενικότερα στα όρια της ανθρώπινης ευπρέπειας και αξιοπρέπειας, έχουν ήδη, με ειδικά προγράμματα, αποκλεισθεί τόσο για τους παραπάνω λόγους, όσο και για την προστασία των ανήλικων χρηστών.

 

 

ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

 

• Στο Καμπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης  εργασιών που υλοποιήθηκαν στο χώρο της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης αποκλειστικά με τη χρήση των παρεχόμενων από αυτή μέσων.

• Γενικό όριο λοιπών σελίδων για εκτύπωση τίθεται ο αριθμός των 200 σελίδων, ή 20 κατ’ άτομο την εβδομάδα.

Copyright © 2014 - 2016 ΚΑΜΠΕΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ. All rights reserved.