Ἀρχική Σελίδα

7777

Καλῶς ἤλθατε στὸν ἐπίσημο ἱστοχῶρο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων

 

 

ΚΑΤΣΑΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ταινία μικροῦ μήκους τῶν «Κατηχητικῶν Συνάξεων» τῆς ἐνορίας Ἁγίου Ἀθανασίου καί Ἁγίας Μαρίνας καί  παρουσίαση τῶν ένοριῶν Ἁγίου Νικολάου «Ἀγορᾶς» – Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀρχιμανδρείου καί Τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Ἀνατολῆς.

Αγ. Αθανάσιος + Αγ Μαρίνα 2017 Αγ. Νικόλαος + Αρχιμανδρείο 2017 Της Του Θεού Σοφίας Ανατολής
Tenia Mitropolis1 Tenia AgNikolaou Tenia AgSofias