Ἀρχική Σελίδα

7777

Καλῶς ἤλθατε στὸν ἐπίσημο ἱστοχῶρο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων

 

 

ΚΑΤΣΑΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ταινίες μικροῦ μήκους τῶν «Κατηχητικῶν Συνάξεων» τῶν ἐνοριῶν Ἁγίου Ἀθανασίου, Ἁγίας Μαρίνας,  Ἁγίου ΝΙκολάου «Ἀγορᾶς» καί Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀρχιμανδρείου.

Αγ. Αθανάσιος + Αγ Μαρίνα 2017 Αγ. Νικόλαος + Αρχιμανδρείο 2017
Tenia Mitropolis1 Tenia AgNikolaou