Ἀρχική Σελίδα

7777

 

ΚΑΤΣΑΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ταινία μικροῦ μήκους τῶν «Κατηχητικῶν Συνάξεων» τῆς ἐνορίας Ἁγίου Ἀθανασίου καί Ἁγίας Μαρίνας καί  παρουσίαση τῶν ένοριῶν Ἁγίου Νικολάου «Ἀγορᾶς» – Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀρχιμανδρείου καί Τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Ἀνατολῆς.

Αγ. Αθανάσιος + Αγ Μαρίνα 2017 Αγ. Νικόλαος + Αρχιμανδρείο 2017 Της Του Θεού Σοφίας Ανατολής
Tenia Mitropolis1 Tenia AgNikolaou Tenia AgSofias