Ἀρχική Σελίδα

7777

Καλῶς ἤλθατε στὸν ἐπίσημο ἱστοχῶρο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων

 

 

ΚΑΤΣΑΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Βίντεο τῶν «Κατηχητικῶν Συνάξεων» τῆς ἐνορίας Ἁγίου Ἀθανασίου καί Ἁγίας Μαρίνας καί τῆς ένορίας Ἁγίου Νικολάου «Ἀγορᾶς».

Αγ. Αθανάσιος + Αγ Μαρίνα 2018 Αγ. Νικόλαος 2018
Tenia Mitropolis1 Tenia AgNikolaou