2016_05_12 Σεμινάρια Κληρικῶν

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Εκπαίδευση | Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια | 2016_05_12 Σεμινάρια Κληρικῶν

Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ κ.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

2016_05_12 SliderΜὲ ὁμιλητὲς τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κεφαλληνίας κ. Δημήτριο καὶ τὸν Αἰδεσ. Πρωτοπρ. Ἀθανάσιο Γκίκα, Ἄν. Καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, συνεχίστηκαν τὴν Πέμπτη 12 Μαΐου στὸ Καμπέρειο Πνευματικὸ Ἵδρυμα τὰ ἐπιμορφωτικὰ σεμινάρια τῶν κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο Κεφαλληνίας, ὁ ὁποῖος παρὰ τὰ πολλὰ καὶ σημαντικὰ καθήκοντά του μπόρεσε νὰ παρευρεθεῖ καὶ νὰ διδάξει στὸ σεμινάριό μας, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸν ἕτερο ὁμιλητὴ Καθηγητὴ π. Ἀθανάσιο Γκίκα.

Εὐτυχὴς συγκυρία ἦταν ἡ παρουσία στὸ ἐπιμορφωτικὸ πρόγραμμα τῆς Μητροπόλεώς μας τοῦ ὁμότιμου Καθηγητῆ τῆς Θεολογικὴς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Ἀντωνίου Παπαδοπούλου, ὁ ὁποῖος παρευρίσκεται στὴν πόλη μας ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἀναγορεύσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰεροθέου σὲ ἐπίτιμο διδάκτορα τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων.

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Δημήτριος ἀνέπτυξε τὸ θέμα «Ἱστορία καὶ Θεολογία τῆς Ζ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου»  ἐνῶ ἡ εἰσήγηση τοῦ π. Ἀθανασίου ἑστιάστηκε στὸν «Κληρικὸ ὡς εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ».

Οἱ Ἱερεῖς παρακολούθησαν μὲ ἐνδιαφέρον τὶς εἰσηγήσεις καὶ ἀκολούθησε ἐπικοδομητικὸς διάλογος μὲ τοὺς εἰσηγητές. Κλείνοντας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, προέτρεψε ὅλους τους συμμετέχοντες νὰ παρευρεθοῦν στὴν τελετὴ ἀναγορεύσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Ναυπάκτου σὲ ἐπίτιμο διδάκτορα, ἑνὸς Ἠπειρώτη γιὰ τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ εἴμαστε ὑπερήφανοι, ὅπως χαρακτηριστικὰ τόνισε.