ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1/2014

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1/2014

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 18HΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

Πρόσκληση

Θέματα Ἡμερησίας Διατάξεως

Πρακτικό Συνεδριάσεως

 

Α/Α Ἀποφάσεως

Θέμα

1/1/18-08-2014

«Περὶ ἐργασιῶν ἀποκαταστάσεως τῆς στέγης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀνθοχωρίου Δωδώνης»

1/2/18-08-2014

«Περὶ ἐργασιῶν ἀποκαταστάσεως τοῦ κωδωνοστασίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐλαφοτόπου»

1/3/18-08-2014

«Περὶ ἐργασιῶν συντηρήσεως τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἐλαφοτόπου»

1/4/18-08-2014

«Περὶ ἀναπληρώσεως κοιμηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἐνορίας Γαβρισιῶν»

1/5/18-08-2014

«Περὶ ἀντικαταστάσεως Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων τῆς ἐνορίας Ἁγίου Ἰωάννου (Μπισδουνάκι)»

1/6/18-08-2014

«Περὶ ἀντικαταστάσεως παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς ἐνορίας Καλεντζίου»

1/7/18-08-2014

«Μετάταξη αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Ἀποστόλου Σίλλη τοῦ Βασιλείου»

1/8/18-08-2014

«Μετάταξη αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Σπυρίδωνος Ζιάκα τοῦ Λάμπρου»

1/9/18-08-2014

«Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, τοῦ αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Ἀντωνίου Ἀγνίδη τοῦ Νικολάου»

1/10/18-08-2014

«Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος τῆς ἐνορίας Μονολιθίου»

1/11/18-08-2014

«Περὶ ἀντικαταστάσεως Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς ἐνορίας Κρανούλας»