2016_05_18 Πλήρωση κενῶν θέσεων Ἱεροψαλτών

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | 2016 Ἀνακοινώσεις Ἐνοριακῆς Ζωῆς | 2016_05_18 Πλήρωση κενῶν θέσεων Ἱεροψαλτών

ΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ     ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

       Ὁ   Ἱερός   Ναός   Ἁγίου   Ἰωάννου   Ἀνατολῆς   Ἰωαννίνων  προκηρύσσει τήν  πλήρωση  τῶν  κενῶν  θέσεων  Ἱεροψαλτῶν τοῦ   δεξιοῦ  καί  ἀριστεροῦ   ἀναλογίου,   σύμφωνα  μέ τό  ὑπ’ ἀριθμ . 1/2016  ἐγκύκλιο  σημείωμα  τῆς Ἱερᾶς  Μητροπόλεως   Ἰωαννίνων.

     Οἱ  ἐνδιαφερόμενοι  Ἱεροψάλτες  μποροῦν   νά  καταθέσουν    τά  ἀπαραίτητα   δικαιολογητικά    στά    γραφεῖα   τοῦ   Ἱεροῦ   Ναοῦ  Ἁγίου  Ἰωάννου  Ἀνατολῆς  Ἰωαννίνων  ἀπό   17-05-2016  ἕως    27-05-2016   καί   ἀπό   09:00  ἕως   12:00   καί  ἀπό  17:00  ἕως  20:00.

      Γιά  περισσότερες  πληροφορίες  μπορεῖτε  νά  ἀπευθύνεστε  στά   τηλέφωνα   τοῦ   Ἱεροῦ   Ναοῦ     Ἁγίου   Ἰωάννου   2651-22206   ἤ   στόν  κ. Νικόλαο   Καραβιώτη   Πρωτοψάλτη   τοῦ   Καθεδρικοῦ    Ναοῦ   τῆς    Ἱερᾶς   Μητροπόλεως   Ἰωαννίνων   στό   τηλέφωνο   6985124989.

                                                            Ἐκ  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ