Συνεδρία 030/2016

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | Συνεδρία 030/2016

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 34
ΤΗΣ 12ης ΜΑΪΟΥ 2016

Πρόσκληση
Θέματα Ἡμερησίας Διατάξεως
Πρακτικό Συνεδριάσεως
Α/Α Ἀποφάσεως Θέμα Ἀπόφαση DOWNLOAD
34/1/12-05-2016 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 27ης Μαρτίου 2016 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Τσεπελόβου μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Κωνσταντίνου Βαγγελῆ τοῦ Ἰωάννου ὑπὸ τοῦ κ. Γεωργίου Δούβαλη τοῦ Χριστοδούλου».
34/2/12-05-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Κερασέας μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
34/3/12-05-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πλατανούσης μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
34/4/12-05-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 8/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος “πρώην Συλάκου – Χρόνη”.
34/5/12-05-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Μάζιας μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν τοῦ αὐλείου χώρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ διὰ τὴν διεξαγωγὴν τῆς πανηγύρεως».
34/6/12-05-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ θεολόγου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Ἰωάννου μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου διὰ πάσαν τραπεζικὴν συναλλαγὴν ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ».
34/7/12-05-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πλατανούσης μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος φανερᾶς πλειοδοτικῆς δημοπρασίας ἐκμισθώσεως τῶν αὐλείων χώρων τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ ἐξωκκλησίων τῆς ἐνορίας Πλατανούσης διὰ τὴν διεξαγωγὴν πανηγύρεως».
34/8/12-05-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 10/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ μεταφορᾶς χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ».
34/9/12-05-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 11/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ προμηθείας καὶ ἐγκαταστάσεως ἠχητικοῦ ἐξοπλισμοῦ».
34/10/12-05-2016 Περὶ ἀξιολογήσεως τῶν ἀπὸ 17ης καὶ 31ης Μαρτίου 2016 ἐγγράφων οἰκονομικῶν προσφορῶν τῶν ἀσφαλιστικῶν γραφείων «ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ» καὶ «ΝΟΥΣΗΣ Α & Π» μὲ θέμα: «Περὶ ἀσφαλιστικῆς καλύψεως ὀχημάτων»..
34/11/12-05-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς ἐνορίας Πεντολάκκου μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ ταμίου διὰ τὴν ἔκδοσιν ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ εἰς τὴν Ἐθνικὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος καὶ διὰ πάσαν τραπεζικὴν συναλλαγὴν ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ».
34/12/12-05-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 12/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ προμηθείας καὶ ἐγκαταστάσεως ξύλινων ντουλαπιῶν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου».
34/13/12-05-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς ἐνορίας Σερβιανῶν μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ λειβαδίου χορτοβοσκῆς εἰς θέσιν “ΑΡΕΝΤΑΣ”».
34/14/12-05-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πεστῶν μέ θέμα: «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου».
34/15/12-05-2016 Ἔγκρισις τῶν ὑπ. ἀριθ. 2 καὶ 3/2016 πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἀμπελιᾶς μὲ θέμα: «Περὶ ἐγκρίσεως τῶν ὅρων καὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος φανερᾶς πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ χορτολειβαδίου εἰς θέσιν “Ντάμνος”».
34/16/12-05-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Κυριακῆς τῆς ἐνορίας Δαφνοφύτου μὲ θέμα: «Περὶ ἐργασιῶν ἐπισκευῆς της στέγης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Κυριακῆς Δαφνοφύτου».
34/17/12-05-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀρίστης μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ ταμίου διὰ πάσαν τραπεζικὴν συναλλαγὴν ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ».
34/18/12-05-2016 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 10ης Ἀπριλίου 2016 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Δημητρίου Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπληρώσεως τοῦ κοιμηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου Γεωργίου Μπλίχα τοῦ Μιχαὴλ ὑπὸ τοῦ κ. Ιωάννου Χρόνη τοῦ Μιχαήλ».
34/19/12-05-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 98/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου «Ἀγορᾶς» Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικῶν ἀκινήτων ἐν Ἰωαννίνοις».
34/20/12-05-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς ἐνορίας Μονοδενδρίου μὲ θέμα: «Περὶ παρατάσεως γενομένης ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ, διὰ τὰ ἑπόμενα δύο (2) ἔτη».
34/21/12-05-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 99/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου «Ἀγορᾶς» τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α) «Περὶ ὁρισμοῦ πληρεξουσίου δικηγόρου διὰ τὴν ἀπόδοσιν ὀφειλομένων μισθωμάτων ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις» καὶ β) «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις».
34/22/12-05-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 135/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἀναθέσεως τῆς Νομικῆς ἐκπροσωπήσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ εἰς τὴν κ. Βασιλικὴν Σιομπότην – Τίκαν, δικηγόρον Ἰωαννίνων».
34/23/12-05-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Βαργιάδων μὲ θέματα: α) «Περὶ ἐργασιῶν ἐπισκευῆς της στέγης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Βαργιάδων» καὶ β) «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ».
34/24/12-05-2016 Ἔγκρισις τοῦ ὑποβληθέντος Ἀπολογισμοῦ διὰ τὸ ἔτος 2015 τοῦ κληροδοτήματος «Πολυξένης καὶ Γεωργίου Παπαπαύλου».
34/25/12-05-2016 Ἔγκρισις τοῦ ὑποβληθέντος Ἀπολογισμοῦ διὰ τὸ ἔτος 2015 τοῦ κληροδοτήματος «Βαρβάρας Τσίλη».
34/26/12-05-2016 Ἔγκρισις (ἐξ ἀναβολῆς) τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀνθοχωρίου Δωδώνης μὲ θέμα: «Περὶ ἐργασιῶν ἀποκαταστάσεως τῆς στέγης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀνθοχωρίου Δωδώνης».
34/27/12-05-2016 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 11ης Μαΐου 2016 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀνθοχωρίου Δωδώνης μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Μιχαήλ Κύρκου τοῦ Εὐαγγέλου ὑπὸ τοῦ κ. Εὐαγγέλου Μπαντῆ τοῦ Λάμπρου».
34/28/12-05-2016 «Περὶ ἀγορᾶς αἰγῶν»
34/29/12-05-2016  «Περὶ ἀγορᾶς αἰγῶν»
34/30/12-05-2016  Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῆς ἐνορίας Σταυρακίου μὲ θέματα: α) «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Βασιλείου Μητροπούλου τοῦ Νικολάου ὑπὸ τοῦ κ. Βασιλείου Καραμάνη τοῦ Ναπολέοντος» καὶ  β) «Περὶ διοργανώσεως φιλανθρωπικῆς ἐκδηλώσεως κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς πανηγύρεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
34/31/12-05-2016  «Περὶ ἀναθέσεως ἐργασιῶν»
34/32/12-05-2016  «Περὶ ἀναθέσεως ἐργασιῶν»