2016_06_02 Οἰκ.Σύνοδοι-Λήξη

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Εκπαίδευση | Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια | 2016_06_02 Οἰκ.Σύνοδοι-Λήξη

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

Ὁλοκληρώθηκε καί τό δεύτερο σεμινάριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, τήν Πέμπτη 2 Ἰουνίου 2016, με θέμα: «Αἱ Οἰκουμενικαί Σύνοδοι – Σύγχρονοι ποιμαντικαί ἐφαρμογαί».
Ὁμιλητές ἦταν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος καί ὁ Αἰδεσ. Πρωτοπρ. Σέργιος Μαρνέλλος.
Πρῶτος τόν λόγο ἔλαβε ὁ π. Σέργιος ὁ ὁποῖος ἔκανε μιά σύνοψη τῶν διαλέξεων περί τῶν ἑπτά οἰκουμενικῶν συνόδων.
Στή συνέχεια τό λόγο ἔλαβε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας καί συνεχάρη τούς συμμετέχοντες ἱερεῖς γιά τόν κόπο τόν ὁποῖο ὑποβλήθηκαν, εἰδικά οἱ προερχόμενοι ἀπό ἀπομακρυσμένα χωριά. Ὅπως σημείωσε χαρακτηριστικά, αὐτή ἡ τακτική συνάντηση, πέραν τῶν γνώσεων πού ἀποκομίσαμε ἀπό τούς ἔμπειρους καί καταξιωμένους ὁμιλητές,  ἦταν μιά εὐκαιρία σύσφιξης τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν κληρικῶν καί μιά εὐκαιρία ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων καί ἐμπειριῶν. Εὐχαρίστησε, ἐπίσης, τόν π. Δημήτριο Μακρῆ  γιά τόν ἐπιτυχημένο συντονισμό τοῦ σεμιναρίου καθώς καί τούς ἱερεῖς πού διόρθωσαν τίς ἐργασίες τῶν συμμετεχόντων.
Ἀκολούθησε διαλογική συζήτηση στήν ὁποία οἱ ἱερεῖς εὐχαρίστησαν τόν Ποιμενάρχη μας γιά τήν διοργάνωση τῶν σεμιναρίων τά ὁποῖα ἦταν πολύ χρήσιμα καί ζήτησαν νά συνεχιστοῦν καί τήν ἑπόμενη χρονιά.