2016_07_17 Ἀγία Μαρίνα

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Διαδικτυακός Ἄμβωνας | Ἔτος 2016 | 2016_07_17 Ἀγία Μαρίνα

Η ΠΟΛΥΑΘΛΟΣ ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΜΑΡΙΝΑ

AgMarina

Οἱ Ἅγιοι σ’ ὅλη τήν ἐπίγεια ζωή τούς ἀγωνίσθηκαν νά ἀποκτήσουν ὑπαρξιακή κοινωνία μέ τόν Ἅγιο Τριαδικό μας Θεό καί γι’ αὐτό νίκησαν τό διάβολο καί τίς μεθοδεῖες του, διαλυσαν τίς «μηχανές του» μέ τήν δύναμη τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ πού ἐνοικεῖ μέσα τους. Τό βλέπουμε καθαρά στήν περίπτωση τῆς Ἁγίας Μαρίνας, ὄχι σάν θεωρητική διατύπωση, μά πραγματικότητα, πού ἄφησε ἄναυδους ἀκόμη καί τούς διῶκτες.

    Σέ κάποιες ἁγιογραφίες εἰκονίζεται ἡ ἅγια νά κρατεῖ τό διάβολο ἀπό τά κέρατα, νά τόν ἐμπαίζει καί νά τόν καταισχύνει. Αὐτό  ἔγινε ὅταν κλεισμένη στή φυλακή μετά τά μαρτύρια πού τήν ὑπέβαλαν οἱ ἀπάνθρωποι βασανιστές της, φανερώνεται μπροστά της ὁ μισάνθρωπος γιά τήν ἐκφοβίσει, μ’ αὐτή μέ τό ὅπλο τῆς πίστεως στό Χριστό τόν κατατρόπωσε ἀναγκάζοντας τόν σέ φυγή. Ὄντως ὁ διάβολος εἶναι ἀνίσχυρος, μπροστά στήν πιστότητα τοῦ χριστιανοῦ. Ὁ πιστός στόν Χριστό μπορεῖ μέ τή δύναμή Του νά νικήσει καί νά ξευτελίσει τίς πολυμήχανες δολοπλοκίες του.

    Ἡ Ἁγία Μαρίνα γεννήθηκε στήν Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας στά χρόνια του αὐτοκράτορα Αὐρηλίου Κλαυδίου (270 μ. Χ.). Χρόνια δύσκολα γιά τήν Ἐκκλησία μιά καί μέ σκληρότητα διώκονταν οἱ χριστιανοί. Καί μόνο τό ὄνομα χριστιανός κινοῦσε τό μηχανισμό διωγμοῦ, καί ἡ τιμωρία ἦταν τό μαρτύριο καί ὁ θάνατος. Ἡ καταγωγή τῆς Μαρίνας ἦταν ἀπό ἐπίσημη οἰκογένεια τῆς Πισιδίας. Ὁ πατέρας Αἰδέσιος ἀρκετά εὔπορος ἦταν μάλιστα καί ἱερέας τῶν ἐκεῖ εἰδωλολατρικῶν ναῶν. Τό ἴδιο καί ἡ μητέρα της, πού λίγες ἡμέρες μετά τή γέννησή της Μαρίνας πέθανε ἀφήνοντας τό σύζυγό της σέ πένθος καί τή μικρή Μαρίνα στήν ὀρφάνια. Μή μπορώντας ὁ πατέρας μόνος του νά γίνει τροφός τοῦ νηπίου ἀνάθεσε τήν ἀνατροφή της σέ μιά ἐξαιρετική γυναίκα τῆς πόλεως.

    Μέ προθυμία καί γεμάτη ἀγάπη καθώς ἦταν, ἀνάλαβε τό μεγάλωμα τῆς μικρῆς ὀρφανῆς. Ὁ πατέρας τῆς Μαρίνας δέν γνώριζε μία λεπτομέρεια, ὅτι ἡ τροφός στήν ὁποία παρέδωσε τή μικρή του κόρη, Μαρίνα, ἦταν χριστιανή. Ἔτσι ἡ ἁγία Μαρίνα διδάχθηκε τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου ἀπό τά μικρά της χρόνια. Σέ ἡλικία δεκαπέντε ἐτῶν ἀποκάλυψε στόν πατέρα της ὅτι εἶναι Χριστιανή. Ἐκεῖνος στήν ἀρχή δοκίμασε ἔκπληξη καί στήν συνέχεια θυμό καί ἀγανάκτηση. Μάλιστα τῆς δήλωσε, πώς ἔπαψε νά τήν θεωρεῖ παιδί του.

    Ὁ ἔπαρχος Ὀλύβριος δέν ἄργησε νά πληροφορηθεῖ τό γεγονός καί διέταξε νά τήν συλλάβουν. Ὅταν ὅμως τήν εἶδε, θαμπώθηκε ἀπό τήν ὀμορφιά της καί τῆς ζήτησε νά γίνει σύζυγός του, ἀφοῦ πρῶτα ἀρνηθεῖ τόν Χριστό. Ἐκείνη ἀντέδρασε ἔντονα. Σέ κάθε προσπάθεια τοῦ Ὀλυβρίου νά τήν πείση νά ἀποκηρύξει τήν πίστη της καί νά λατρεύσει τά εἴδωλα, αὐτή ἀπαντοῦσε θαρραλέα «εἶμαι Χριστιανή». Ἀποτέλεσμα ὁ σκληρός  βασανισμός της. Καταξέσχισαν τίς σάρκες της μέ ραβδιά, τήν κρέμμασαν καί τήν φυλάκισαν καί ἐπειδή ἐξακολουθοῦσε νά παραμένει σταθερή στήν πίστη τῆς τήν ἔκαψαν μέ ἀναμμένες λαμπάδες. Οἱ πληγές τῆς ὅμως γιατρεύθηκαν ἀμέσως, μέ ἀποτέλεσμα πολλοί ἀπό τούς παρευρισκο-μένους πού εἶδαν τό θαῦμα νά πιστεύσουν στόν Χριστό.

    Ἡ Ἁγία Μαρίνα παρά τό νεαρό της ἡλικίας τῆς ἔδειξε μία ἀσύλληπτη στερρότητα πίστεως, πού κατέπληξε τούς διῶκτες τοῦ Χριστοῦ μέ πρῶτο καί καλύτερο τόν πατέρα τῆς Αἰδέσιο. Ἡ νεαρή κόρη ἔμεινε γιά παντοτεινά πιστή στό Χριστό.

    Ὁ ἔπαρχος, τυφλωμένος ἀπό τό μίσος, διέταξε νά τήν ἀποκεφαλίσουν. Μέ τόν τρόπο αὐτό τελειώθηκε καί ἔλαβε τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου. Ἦταν  μόλις 15 ἐτῶν. Ἡ μαρτυρική ἔξοδος ἔγινε στίς 17 Ἰουλίου τοῦ 285 μ.Χ.

  Ἡ Ἐκκλησία μας εὐθύς ἀμέσως τήν κατάταξε στή χορεία τῶν μαρτύρων της, ἐνῶ πολύ γρήγορα διαδόθηκε ἡ φήμη τῆς πολυάθλου Μαρίνας.

Ἀπολυτίκιον, ἦχος γ΄  

Μάρτυς πάνσεμνε, ἠγλαϊσμένε, καλλιπάρθενε ὡραία νύμφη,
Χριστοῦ τοῦ Λόγου, Μαρίνα πανεύφημε, τῆς παρθενίας τῷ κάλλει
λελάμπρυνσαι καὶ μαρτυρίου στεφάνῳ κεκόσμησαι.
Ὅν ἐκήρυξας Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.