Συνεδρία 039/2016

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | Συνεδρία 039/2016

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 39
ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Πρόσκληση
Θέματα Ἡμερησίας Διατάξεως
Πρακτικό Συνεδριάσεως
Α/Α Ἀποφάσεως Θέμα Ἀπόφαση DOWNLOAD
39/1/06-07-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Μαρμάρων μὲ θέμα: «Περὶ διοργανώσεως φιλανθρωπικής ἐκδηλώσεως στον αὔλειο χώρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μαρμάρων».
39/2/06-07-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Μηλιωτάδων μὲ θέμα: «Περὶ καθαρισμοῦ τοῦ χώρου πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ διὰ τῆς κοπῆς τῶν ξηρῶν καὶ ἐπικινδύνων δένδρων».
39/3/06-07-2016 Ἔγκρισις τῶν ὑπ. ἀριθ. 2 καὶ 3/2016 πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Μπιζανίου μὲ θέματα: α) «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ χορτολειβαδίου» καὶ β) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ἀντιπροέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου διὰ τὴν ὑπογραφὴν πάγιας ἐντολῆς ἐξοφλήσεως τῶν λογαριασμῶν τῆς Δ.Ε.Η ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ».
39/4/06-07-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ὁρισμοῦ πληρεξουσίου δικηγόρου».
39/5/06-07-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α) «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου» καὶ β) «Περὶ διενεργείας Λαχειοφόρου Ἀγορᾶς».
39/6/06-07-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων, μὲ θέμα: «Περὶ ὁρισμοῦ Μελῶν Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου (πρώην Στρατιωτικῶν Φυλακῶν)».
39/7/06-07-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ. ἀριθ. 3/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἐλάτης μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ ἀγροκτήματος εἰς θέσιν “Ἅγιος Γεώργιος”».
39/8/06-07-2016  Ἔγκρισις (ἐξ ἀναβολῆς) τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Βαργιάδων μὲ θέματα: α) «Περὶ ἐργασιῶν ἐπισκευῆς της στέγης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Βαργιάδων» καὶ β) «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ».
39/9/06-07-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 7/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ὁρισμοῦ πληρεξουσίου δικηγόρου διὰ τὴν ἔγερσιν ἀγωγῆς ἐξώσεως».
39/10/06-07-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Δημητρίου Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
39/11/06-07-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 15/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου».
39/12/06-07-2016 Ἔγκρισις τῶν ὑπ’ ἀριθ. 19/2016 καὶ 20/2016 πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Πηγαδίων μὲ θέματα: α) «Περὶ λύσεως τῆς ὑφισταμένης μισθώσεως ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Πηγαδίοις» καὶ β) «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Πηγαδίοις».
39/13/06-07-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 11/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Χρυσοβίτσης μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Χρυσοβίτσῃ».
39/14/06-07-2016 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 15ης Ἰουνίου 2016 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς ἐνορίας Ἀσβεστοχωρίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τῶν παραιτηθέντων Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων κ. Κωνσταντίνου Ζιάκα τοῦ Δημητρίου καὶ κ. Βασιλείου Κρομύδα τοῦ Ἐλευθερίου ὑπό τῶν κ. Μιχαὴλ Ζιάκα τοῦ Γεωργίου καὶ κ. Νικολάου Κρομύδα τοῦ Βασιλείου».
39/15/06-07-2016 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 15ης Ἰουνίου 2016 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Συρράκου μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Παναγιώτου Γκαρτζονίκα τοῦ Ἀποστόλου ὑπό τοῦ κ. Θεμιστοκλέους Γείτονα τοῦ Δημητρίου».
39/16/06-07-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 8/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου πόλεως Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις».
39/17/06-07-2016 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 22ας Ἰουνίου 2016 αἰτήσεως τοῦ αἰδ. Ἱερέως π. Παναγιώτου Τσαπέκου τοῦ Γεωργίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀναγνωρίσεως προϋπηρεσίας ἑνὸς (1) ἔτους, ἑπτὰ (7) μηνῶν καὶ ἑπτὰ (7) ἡμερῶν».
39/18/06-07-2016 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 27ης Ἰουνίου 2016 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Μάζιας μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τῆς παραιτηθείσης Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτρόπου κ. Γεωργίας Γκόνδρα τοῦ Γεωργίου ὑπό τοῦ κ. Θεοδώρου Νάστου τοῦ Ἀναστασίου».
39/19/06-07-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Μάζιας μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν τοῦ αὐλείου χώρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ διὰ τὴν διεξαγωγὴν τῆς πανηγύρεως».
39/20/06-07-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου «Μπονίλας» τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης Ἰωαννίνων μέ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς δωρεᾶς ἁγιογραφημένης εἰκόνος».
39/21/106-07-2016 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 27ης Ἰουνίου 2016 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου «Μπονίλας» τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Λάμπρου Ἀρχιμανδρίτη τοῦ Θωμᾶ ὑπό τοῦ κ. Κωνσταντίνου Νικολάου τοῦ Μιλτιάδου».
39/22/06-07-2016 Περὶ ἀποδοχῆς οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως ὑπὸ τῆς Ἀστικῆς Μὴ Κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Ἀποστολή».
39/23/06-07-2016 Περὶ προμηθείας καὶ ἐγκαταστάσεως συστήματος ἀσφαλείας καὶ συστήματος πυρανιχνεύσεως εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου.
39/24/06-07-2016 Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου διὰ τὴν καταβολὴν τοῦ φόρου εἰσοδήματος διὰ τὸ ἔτος 2016.
39/25/06-07-2016 Περὶ δωρεὰν παραχωρήσεως τοῦ αὐλείου χώρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιοὺ Καρδαμιτσίων εἰς τὸν Πολιτιστικὸν Σύλλογον “Ἡ Πρόοδος“ διὰ τὴν διοργάνωσιν παραδοσιακῆς πανηγύρεως τὴν 19ην καὶ 20ην Ἰουλίου 2016.
39/26/06-07-2016 Περὶ ὁρισμοῦ ἐπιτροπῆς διὰ τὴν παραλαβὴν ἀκινήτων ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Γρηγορίου Σακκᾶ 4 – 6, ἐν Ἰωαννίνοις, ἰδιοκτησίας τοῦ Κληροδοτήματος τῆς Βαρβάρας Τσίλη.
39/27/06-07-2016 Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Νεκταρίας Βαγγελῆ διὰ τὴν σύνταξιν ἐκθέσεως ἀπογραφῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καθῶς ἐπίσης καὶ διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς κυριότητος αὐτῆς.
39/28/06-07-2016 Περὶ ἀναθέσεως ἐργασιῶν συντηρήσεως πέριξ δὺο (2) κτηρίων συνολικοῦ ἐμβαδοῦ 153, 75 τ.μ καὶ 37, 65 τ.μ ἰδιοκτησίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Βελλᾶς Ἰωαννίνων, κειμένων νοτίως τοῦ συγκροτήματος αὐτῆς.
39/29/06-07-2016  Περί ἀνάθεσης ἐκτέλεσης ἐργασιῶν στό κτήριο τοῦ «Πνευματικοῦ Φάρου»
39/30/06-07-2016  Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου «Κοπάνων»