2016_08_10 Παρακλήσεις – Συνάξεις

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐπικαιρότητα | 2016 Αὔγουστος | 2016_08_10 Παρακλήσεις – Συνάξεις

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ , ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΤΗΣ Ζ’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ Η’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΕΤΟΧΩΡΙΩΝ

Στίς ἐνορίες  Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ζωτικοῦ καί  Γεννήσεως τοῦ Προδρόμου Καταμάχης (φωτ. 1) τέλεσε τήν ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος, τήν Δευτέρα 8 Αὐγούστου 2016.

Τήν ἑπόμενη ἡμέρα, Τρίτη 9 Αὐγούστου, μετέβη στήν ἐνορία Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κοπάνης ὅπου τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λατρείας, ἀκολούθησε ἡ σύναξη τῶν κληρικῶν τῆς  Ζ΄ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Ξηροβουνίου (φωτ. 2, 3 καί 4).

Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας ὁ Ποιμενάρχης μας μετέβη στίς ἐνορίες Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Ραψαίων (φωτ. 5) καί Ἁγίου  Νικολάου Βαρλαάμ (φωτ. 6 καί 7) ὅπου τέλεσε τό Μεγάλο Παρακλητικό κανόνα.

Τήν ἑπόμενη ἡμέρα, Τετάρτη 10 Αὐγούστου, ὁ κ. Μάξιμος μετέβη στήν ἐνορία Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Γραμμένου καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία καί ἐν συνεχείᾳ ἀκολούθησε ἡ σύναξη τῶν κληρικῶν τῆς Η΄ Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Γραμμενοχωρίων (φωτ. 8 καί 9).

Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, συνέχισε τίς ἐπισκέψεις του στήν ἴδια Ἀρχιερατική Περιφέρεια καί ποιό συγκεκριμένα μετέβη στίς ἐνορίες Ἁγίου Δημητρίου Ἀσβεστοχωρίου (φωτ. 10) καί Ἁγίας Παρασκευῆς Ζωοδόχου (φωτ. 11) ὅπου τέλεσε τήν ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος.

Ὁ Ποιμενάρχης μας, στίς παραπάνω συνάξεις, ἔδωσε ὁδηγίες καί κατευθύνσεις σέ ποιμαντικά καί ἄλλα θέματα πού ἀπασχολοῦν τήν Ἱερά Μητρόπολη ἐνῶ συζήτησε μέ τούς παρευρισκομένους ἱερεῖς διάφορα θέματα πού τούς ἀπασχολοῦν στό πλαίσιο τῶν ἱερατικῶν τους καθηκόντων καί τούς συμβούλευσε γιά τήν ὀρθή ἀντιμετώπιση καί  ἐπίλυση αὐτῶν.