ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΠΕΡΙΝΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 08-03-2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,

Τὴν Κυριακὴ Β΄ τῶν Νηστειῶν, 8 Μαρτίου 2015 καὶ ὥρα 6.00΄ τὸ ἀπόγευμα, στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου πόλεως Ἰωαννίνων, θὰ τελεσθεῖ ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός μὲ ἐπίκαιρη ὁμιλία ἀπὸ τὸν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Εὐάγγελο Τσόγκα, ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου, μὲ θέμα: «Ἡ νοερὰ προσευχὴ καὶ ἡ θέα τοῦ Ἀκτίστου Φωτός, κατὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ».

Ἐπίσης σᾶς ὑπενθυμίζουμε πὼς σὲ ὅλη τὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς οἱ Κατανυκτικοὶ Ἑσπερινοὶ θὰ τελοῦνται στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου κάθε Κυριακὴ ἀπόγευμα, ὥρα 6 καὶ θὰ ἀκολουθοῦν ἐπίκαιρες ὁμιλίες, μὲ σκοπὸ νὰ μᾶς προετοιμάσουν νὰ βιώσουμε τὸ Θεῖο Πάθος καὶ τὴ Ζωοποιὸ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Εὐχόμαστε ὁ Πανάγαθος Θεός νὰ χαρίζει σὲ ὅλους πάντα τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων