2016_10_30 Ἀνακοίνωση

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | 2016 Γενικές Ἀνακοινώσεις | 2016_10_30 Ἀνακοίνωση

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Τὴν Κυριακή, 30 τρέχοντος μηνὸς καὶ ὥρα 18.00΄, στὴν Αἴθουσα «Ἀρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος» τῆς Ζωσιμαίας Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας θὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ Τελετὴ παρουσιάσεως τοῦ Μαξιμιανοῦ Ταμείου, ἔργο ποὺ ἐκπόνησε ὁ Ὁσιολογιώτατος Ἱερομόναχος Βενέδικτος, ἀπὸ τὴν Νέα Σκήτη τῆς ἁγιορειτικῆς μονῆς ἁγίου Παύλου.

Στὸ πρόγραμμα τῆς ἐκδηλώσεως, μετὰ τὴν ἀπόδοση Βυζαντινῶν ὕμνων ἀπὸ τὴν χορωδία τῆς Κατσαρείου Σχολῆς, προβλέπεται προσφώνηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κ. Μαξίμου, καί, στὴ συνέχεια: α) δύο εἰσηγήσεις σχετικῶς μὲ τὸν βίο καὶ τὴν θεολογία τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, καὶ β) ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου.

Λόγῳ τοῦ ἐξαιρετικοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς ἐν λόγῳ ἐκδηλώσεως, σᾶς πληροφοροῦμε ὅτι δὲν θὰ γίνει τὴν Κυριακή, 30 Ὀκτωβρίου, τὸ ἑσπερινὸ κήρυγμα στὸν ναὸ τοῦ Ἀρχιμανδρείου, προκειμένου νὰ μπορέσουν νὰ τὴν παρακολουθήσουν, ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότεροι πιστοί.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ὑποσημείωση:

Ἡ ἀνωτέρω ἀνακοίνωση νὰ ἀναγνωσθεῖ τὴν Κυριακή, 23η Ὀκτωβρίου  καὶ τὴν Κυριακή, 30 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ..