2016_2017 Δ΄ Σεμινάριο

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Εκπαίδευση | Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια | 2016_2017 Δ΄ Σεμινάριο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ»

>>ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ<<

Α/Α ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
1 «Εἰσαγωγὴ καὶ ἀνάλυση θεμάτων ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή (Μέρος Α΄)» Αἰδ. Πρωτοπρ. π. Ἀντώνιος Καλλιγέρης 10/11/2016 Εἰσήγηση
2 «Παράδειγμα σχεδιασμοῦ μαθησιακῶν σεναρίων μέ βάση κεντρικά θέματα τῆς Ἁγίας Γραφῆς» Σταμάτης Πορτελάνος, ἐπίκουρος καθηγητής Παν/μίου Ἰωαννίνων 08/12/2016
3 «Ἡ ἐφαρμογή τῶν τεχνολογιῶν, τῶν πληροφοριῶν καί τῶν ἐπικοινωνιῶν στό σχεδιασμό πολιτιστικῶν προγραμμάτων καί σεναρίων διδασκαλίας -Μέρος Α΄»  Δρ. Ἰωάννα Κομνηνού, Ἐκπαιδευτικός, Θεολόγος 27/01/2017
4 «Εἰσαγωγὴ καὶ ἀνάλυση θεμάτων ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή (Μέρος B΄)» Αἰδ. Πρωτοπρ. π. Ἀντώνιος Καλλιγέρης 09/02/2017 Εἰσήγηση 1
Εἰσήγηση 2
5 «Σύγχρονες τεχνικές διδακτικῆς τῶν κειμένων τῆς Ἁγίας Γραφῆς (Μέρος Α΄)» Δρ. Ἑλένη Κασσελούρη Ἐκπαιδευτικός, Θεολόγος
02/03/2017 Εἰσήγηση
Σχέδιο Μαθήματος
6 «Παραδείγματα σχεδιασμοῦ πολιτιστικῶν προγραμμάτων μέ βάση κεντρικά θέματα τῆς Ἁγίας Γραφῆς» Δρ. Τριαντάφυλλος Σιούλης, σχολικός σύμβουλος θεολόγων Ἠπείρου, Κερκύρας καί Λευκάδoς
16/03/2017
7 «Σύγχρονες τεχνικές διδακτικῆς τῶν κειμένων τῆς Ἁγίας Γραφῆς (Μέρος B΄)» Δρ. Ἑλένη Κασσελούρη Ἐκπαιδευτικός, Θεολόγος
18/05/2017