2016_10_06 «Ὁ ἁγιασμὸς τοῦ χρόνου (οἱ τρεῖς λειτουργικοὶ κύκλοι).»

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ἑσπερινές Ὁμιλίες 2016-2017 | 2016_10_06 «Ὁ ἁγιασμὸς τοῦ χρόνου (οἱ τρεῖς λειτουργικοὶ κύκλοι).»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ἀνακοινώνεται στὸ πλήρωμα τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἰωαννίνων, ὅτι οἱ κατὰ Κυριακὴν Ἑσπερινὲς Ὁμιλίες, ὑπὸ τὸν γενικὸ τίτλο «Λειτουργικὸς Ἐκκλησιαστικὸς Βίος» πραγματοποιοῦνται ἐφέτος στὸν ἱερὸ ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀρχιμανδρείου, στὶς 5 τὸ ἀπόγευμα, ὥρα τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Tήν Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016, ὁμιλητὴς θὰ εἶναι ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης, Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Ὁ ἁγιασμὸς τοῦ χρόνου (οἱ τρεῖς λειτουργικοὶ κύκλοι)

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη δίνει ἰδιαίτερη σημασία στὸν θεσμὸ τῶν Ἑσπερινῶν Ὁμιλιῶν, γι’ αὐτὸ καί – πλὴν τῶν δικῶν της στελεχῶν – μετακαλεῖ καὶ εἰδικοὺς ὁμιλητές, προκειμένου ἡ διακονία τοῦ λόγου νὰ ὑποστηριχθεῖ μὲ τὸν καλύτερο τρόπο. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀδελφοί, γιὰ μὲν τοὺς κηρύττοντες εἶναι ὁμολογία καὶ χρέος ἱερό, γιὰ δὲ τοὺς ἀκούοντες εἶναι μέγα προνόμιο καὶ εὐλογία.

Ἀς μὴν ὀκνήσουμε, λοιπόν, ἀλλ’ ἂς ἀνταποκριθοῦμε μὲ προθυμία σὲ αὐτὴ τὴν ὕψιστη προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων