2016_11_06 Δελτίο Τύπου

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | 2016 Γενικές Ἀνακοινώσεις | 2016_11_06 Δελτίο Τύπου

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τὴν Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016 καὶ ἀπὸ ὥρα 10.30 τὸ πρωί  ἕως καὶ 02.00 τὸ μεσημέρι ἡ Ἑλληνικὴ Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ἰωαννίνων θὰ πραγματοποιοῦν δωρεὰν καρδιολογικὲς ἐξετάσεις στὸ χωριὸ Κληματιά γιὰ τοὺς κατοίκους τοῦ χωριοῦ ἀλλὰ καὶ τῶν περιχώρων.