ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3/2014

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3/2014

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 3
ΤΗΣ 14HΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Πρόσκληση

Πρακτικό Συνεδριάσεως

 

Α/Α Ἀποφάσεως

Θέμα

3/1/14-10-2014

Συμμετοχὴ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων στὴν Πρόσκληση 152.450/ΨΣ5487-Α2/03.10.2014 τῆς Εἰδικῆς Γραμματείας Ψηφιακοῦ Σχεδιασμοῦ καὶ τὴν ὑποβολὴ σχετικῆς πρότασης μὲ τίτλο «Ψηφιακὲς Ὑπηρεσίες Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων» στὸ πλαίσιο τοῦ Ε.Π. «Ψηφιακὴ Σύγκλιση» (Κωδικὸς Πρόσκλησης 53)