ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4/2014

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4/2014

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 4
ΤΗΣ 29HΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Πρόσκληση

Πρακτικό Συνεδριάσεως

 

Α/Α Ἀποφάσεως

Θέμα

4/1/29-10-2014

Παροχὴ ἐγκρίσεως γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας – Ὑλοποίησης Ἔργων Προμηθειῶν καὶ Ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων καὶ ὁρισμὸς ἁρμοδίων στελεχῶν ποὺ θὰ ἀναλάβουν τοὺς προβλεπόμενους ρόλους τοῦ Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας – Ὑλοποίησης ἔργων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, σύμφωνα μὲ τὸ ὀργανόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

4/2/29-10-2014

Ἐξουσιοδότηση τοῦ Γραμματέως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν ἔκδοση καὶ ὑπογραφὴ ὅλων τῶν σχετικῶν ἐγγράφων ἐπικοινωνίας μὲ τὴν Εἰδικὴ Ὑπηρεσία Διαχείρισης τοῦ Ε.Π. Ψηφιακὴ Σύγκλιση, ποὺ τυχὸν ἀπαιτηθοῦν κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα τῆς ἀπουσίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κ.κ. Μαξίμου, ἤτοι ἀπὸ 30ης Ὀκτωβρίου 2014 ἕως καὶ 3ης Νοεμβρίου 2014