2016_11_13 «Προτυπώσεις τῆς Θείας Εὐχαριστίας στὴν Παλαιά Διαθήκη»

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ἑσπερινές Ὁμιλίες 2016-2017 | 2016_11_13 «Προτυπώσεις τῆς Θείας Εὐχαριστίας στὴν Παλαιά Διαθήκη»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ἀνακοινώνεται στὸ πλήρωμα τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἰωαννίνων, ὅτι οἱ κατὰ Κυριακὴν Ἑσπερινὲς Ὁμιλίες, ὑπὸ τὸν γενικὸ τίτλο «Λειτουργικὸς Ἐκκλησιαστικὸς Βίος» πραγματοποιοῦνται ἐφέτος στὸν ἱερὸ ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀρχιμανδρείου, στὶς 5 τὸ ἀπόγευμα, ὥρα τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Tήν Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016, ὁμιλητὴς θὰ εἶναι ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀθανάσιος Σουσόπουλος, Προϊστάμενος τοῦ  Ἱ. N. τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Ἀνατολῆς Ἰωαννίνων, μὲ θέμα: «Προτυπώσεις τῆς Θείας Εὐχαριστίας στὴν Παλαιά Διαθήκη

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη δίνει ἰδιαίτερη σημασία στὸν θεσμὸ τῶν Ἑσπερινῶν Ὁμιλιῶν, γι’ αὐτὸ καί – πλὴν τῶν δικῶν της στελεχῶν – μετακαλεῖ καὶ εἰδικοὺς ὁμιλητές, προκειμένου ἡ διακονία τοῦ λόγου νὰ ὑποστηριχθεῖ μὲ τὸν καλύτερο τρόπο. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀδελφοί, γιὰ μὲν τοὺς κηρύττοντες εἶναι ὁμολογία καὶ χρέος ἱερό, γιὰ δὲ τοὺς ἀκούοντες εἶναι μέγα προνόμιο καὶ εὐλογία.

Ἀς μὴν ὀκνήσουμε, λοιπόν, ἀλλ’ ἂς ἀνταποκριθοῦμε μὲ προθυμία σὲ αὐτὴ τὴν ὕψιστη προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων