2016_11_10 Σεμινάριο Δ1

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Εκπαίδευση | Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια | 2016_2017 Δ΄ Σεμινάριο | 2016_11_10 Σεμινάριο Δ1

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

Ξεκίνησαν, τήν Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016, τά ἐπιμορφωτικά σεμινάρια κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων. Τό συγκεκριμένο σεμινάριο, μέ θέμα «Ἐκπαιδευτική Διδασκαλία γιά τή Δημιουργία Πολιτιστικῶν Προγραμμάτων μέ βάση τά Θεολογικά Κείμενα», ἀπευθυνόταν καί σέ λαϊκούς συνεργάτες τῶν ἐνοριῶν πού ἀσχολοῦνται μέ τήν κατήχηση.

Συντονιστῆς ἦταν Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Μακρῆς καί ὁμιλητῆς ἦταν ὁ Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἀντώνιος Καλλιγέρης καί θέμα «Εἰσαγωγή καί ἀνάλυση θεμάτων ἀπό τήν Ἁγία Γραφή (Μέρος Α΄)».

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PowerPoint