2016_11_14 Μορφωτικό Ὑλικό Σεμιναρίου

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Εκπαίδευση | Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια | 2016_2017 Δ΄ Σεμινάριο | 2016_11_14 Μορφωτικό Ὑλικό Σεμιναρίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ»

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  1. Πρώτη θεματική ἑνότητα
  2. Δεύτερη θεματική ἑνότητα
  3. Τρίτη θεματική ἑνότητα
  4. Τέταρτη θεματική ἑνότητα
  5. Πέμπτη θεματική ἑνότητα
  6. Ἕκτη θεματική ἑνότητα
  7. Ἕβδομη θεματική ἑνότητα
  8. Ὄγδοη θεματική ἑνότητα