ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 6/2014

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 6/2014

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 6
ΤΗΣ 23HΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Πρόσκληση

Πρακτικό Συνεδριάσεως

 

Α/Α Ἀποφάσεως

Θέματα

6/1/23-11-2014

Ἐξουσιοδότηση τοῦ Γραμματέως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν ἔκδοση καὶ ὑπογραφὴ ὅλων τῶν σχετικῶν ἐγγράφων ποὺ ἀπαιτηθοῦν ἀπὸ τὴν Εἰδικὴ Ὑπηρεσία Διαχείρισης τοῦ Ε.Π. Ψηφιακὴ Σύγκλιση, κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα τῆς ἀπουσίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κ.κ. Μαξίμου, ἤτοι ἀπὸ 24ης Νοεμβρίου 2014 ἕως καὶ 5ης Δεκεμβρίου 2014

6/2/23-11-2014

Ἔνταξη τοῦ νεοχειροτονηθέντος Ἱερολογιωτάτου Διακόνου κ. Σωτηρίου Κανέλη τοῦ Θεοδώρου, τακτικοῦ διακόνου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου «Ἀγορᾶς» Ἰωαννίνων, εἰς τὸν ΣΤ΄ Βαθμόν τῆς ΠΕ Μισθολογικῆς Κατηγορίας