2016_2017 Γ΄ Σεμινάριο

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Εκπαίδευση | Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια | 2016_2017 Γ΄ Σεμινάριο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ: «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ»

Α/Α ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
1 «Σύγχρονες «ἐναλλακτικές» μορφές οἰκογένειας»  Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης  Θερμοπυλῶν  κ. Ἰωάννης 17/11/2016
2 «Σύγχρονες «ἐναλλακτικές» μορφές οἰκογένειας (Β΄)» κ. Παναγιώτης Νικολόπουλος 16/12/2016
3 «Βιοηθικά διλλήματα τῆς τεχνητῆς ἤ ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς» κ. Μιχαήλ Πελεκάνος 07/03/2017
4 «Βιοηθικά διλλήματα τῆς τεχνητῆς ἤ ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς» κ. Κωνσταντῖνος Κορναράκης
23/03/2017 Εἰσήγηση
5 «Ψυχολογικές καί ψυχοσωματικές ἐπιπτώσεις τῶν ἐκτρώσεων» Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος
06/06/2017
6 «Ὁλοκληρώση σεμιναρίου»  π. Λαμπ. Τσιάρας, π. Σεργ. Μαρνέλος, π. Δημ. Μακρῆς
08/06/2017