2016_11_24 Σεμινάριο Ε΄1

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | 2016 Γενικές Ἀνακοινώσεις | 2016_11_24 Σεμινάριο Ε΄1

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σὲ συνέχεια τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/2016 Ἐγκυκλίου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, σᾶς γνωρίζουμε ὅτι τὴν προσεχῆ Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016, καὶ ὥρα 4.00 τὸ ἀπόγευμα στὸ Καμπέρειο Πνευματικὸ Ἵδρυμα θὰ γίνει ἡ ἔναρξη τοῦ Κύκλου τῶν Ἐπιμορφωτικῶν Σεμιναρίων ὑπὸ τὸν γενικὸ τίτλο: «ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ».

Εἰσηγητὴς κατὰ τὴν ἔναρξη του Σεμιναρίου θὰ εἶναι ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἰωαννίκιος Ζαμπέλης, Ἱεροκήρυκας τῆς Ι. Μ. Λευκάδος , μὲ θέμα: «Ἱστορικό πλαίσιο τῆς Ὀρθόδοξης Λατρείας».

Τὰ Ἐπιμορφωτικὰ Σεμινάρια διοργανώνονται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ἰωαννίνων σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.