ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 7/2014

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 7/2014

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 7
ΤΗΣ 19HΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Πρόσκληση

Θέματα Ἡμερησίας Διατάξεως

Πρακτικό Συνεδριάσεως

 

Α/Α Ἀποφάσεως

Θέμα

7/1/19-12-2014

Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἰτέας μὲ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς τῆς εἰς ἔργον δωρεᾶς τοῦ Δήμου Ζαγορίου καὶ τῆς Περιφερείας Ἠπείρου πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς ἀντικαταστάσεως τῆς ἐπιστεγάσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἰτέας»

7/2/19-12-2014

Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 7/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἀσπραγγέλων μὲ θέμα: «Περὶ ἐργασιῶν ἀντικαταστάσεως τῶν παραθύρων εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀσπραγγέλων»

7/3/19-12-2014

Ἔγκρισις τῶν ὑπ’ ἀριθ. 6 καὶ 7/2014 πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Γρεβενιτίου μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Γρεβενιτίῳ»

7/4/19-12-2014

Ἔγκρισις τῶν ὑπ’ ἀριθ. 12 καὶ 15/2014 πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Νεοχωρίου μὲ θέμα: «Περὶ τροποποιήσεως τῆς ὑπ’ ἀριθ. 8/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ἀναφορικῶς πρὸς τοὺς ὅρους τῆς διεξαγωγῆς δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Νεοχωρίῳ»

7/5/19-12-2014

Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Κάτω Λαψίστης μὲ θέμα: «Περὶ λύσεως τῆς μισθώσεως ἐκκλησιαστικοῦ ἀγροκτήματος καὶ περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκ νέου ἐκμίσθωσιν αὐτοῦ»

7/6/19-12-2014

Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 7/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Κάτω Μουσιωτίτσης μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ βοσκοτοπίου»

7/7/19-12-2014

Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 110/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πεδινῆς μὲ θέμα: «Περὶ τροποποιήσεως τῶν ὅρων τοῦ Ἰδιωτικοῦ Συμφωνητικοῦ διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ ἀγροτεμαχίου εἰς θέσιν “Χατζήμπεη” Πεδινῆς»

7/8/19-12-2014

Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Καπεσόβου μὲ θέμα: «Περὶ παρατάσεως τῆς μισθώσεως ἐκκλησιαστικῆς οἰκίας ἐν Καπεσόβῳ»

7/9/19-12-2014

Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Τερρόβου μὲ θέμα: «Περὶ παρατάσεως τῆς μισθώσεως ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Τερρόβῳ»

7/10/19-12-2014

Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Ριαχόβου μὲ θέμα: «Περὶ διορισμοῦ λογιστοῦ – οἰκονομολόγου διὰ τὴν τήρησιν τῶν λογιστικῶν βιβλίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»

7/11/19-12-2014

Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 10ης Νοεμβρίου 2014 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς ἐνορίας Κρύας – Λυκοτριχίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τῆς παραιτηθείσης ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτρόπου κ. Ἀθηνᾶς Δούβλη τοῦ Σωκράτους»

7/12/19-12-2014

Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 14ης Νοεμβρίου 2014 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Δημητρίου Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Ἀποστόλου Πάφη τοῦ Νικολάου»

7/13/19-12-2014

Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς ἐνορίας Ἄνω Πεδινῶν μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς»

7/14/19-12-2014

Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 8/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Μιχαλιτσίου μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς»

7/15/19-12-2014

Χορήγησις νέου Μισθολογικοῦ Κλιμακίου εἰς τοὺς δικαιούχους κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ὑπαλλήλους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων

7/16/19-12-2014

Κατάρτισις Ἐκθέσεως Προϋπολογισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, ἔτους 2015

7/17/19-12-2014

Ἔγκρισις τῶν ὑποβληθέντων Προϋπολογισμῶν τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων διὰ τὸ ἔτος 2015, πλὴν τῶν ἐνοριῶν τῆς πόλεως καὶ τῶν παρεκκλησίων αὐτῶν

7/18/19-12-2014

Περὶ δημιουργίας καὶ συστάσεως Φορέως διὰ τὴν ἀξιοποίησιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων καὶ τῶν ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν αὐτῆς Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν

7/19/19-12-2014

Περὶ ἀποδοχῆς τῆς εἰς ἔργον δωρεᾶς ὑπὸ τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς ἐπεξεργασίας, ἠχογραφήσεως καὶ ἀναπαραγωγῆς τῆς μουσικῆς ἀποδόσεως ὀκτὼ κειμένων τῆς Καινῆς Διαθήκης