2016_12_16 Σεμινάριο Γ΄2

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | 2016 Γενικές Ἀνακοινώσεις | 2016_12_16 Σεμινάριο Γ΄2

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι τὴν προσεχῆ Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016, καὶ ὥρα 4.00 τὸ ἀπόγευμα στὸ Καμπέρειο Πνευματικὸ Ἵδρυμα θὰ συνεχίσει ο κύκλος τῶν Ἐπιμορφωτικῶν Σεμιναρίων ὑπὸ τὸν γενικὸ τίτλο: «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ».

Εἰσηγητὴς θὰ εἶναι ὁ κ. Παναγιώτης Νικολόπουλος, Δικηγόρος Ἀρείου Πάγου, Λέκτορας Ἀστικοῦ Δικαίου Τμήματος Νομικῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν , μὲ θέμα: «Σύγχρονες «ἐναλλακτικές» μορφές οἰκογένειας».

Τὰ Ἐπιμορφωτικὰ Σεμινάρια διοργανώνονται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ἰωαννίνων σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ