2016_12_19 Θεία Λειτουργία

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐπικαιρότητα | 2016 Δεκέμβριος | 2016_12_19 Θεία Λειτουργία

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΔΙΧΟΥΝΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙ

Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση τῆς Ἐνορίας Τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας

Τήν Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίων κ. Μάξιμος τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου Διχουνίου (φωτ. 1, 2 καί 3).
Στό κήρυγμά του ἀνέφερε πώς «… τήν Κυριακή αὐτή ἡ Ἐκκλησία μας τήν ὀνομάζει «Πρό τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως» κι αὐτό γιατί θέλει νά ὑπερτονίσει τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ὡς μιά θεμελιώδης – κεντρική ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας. Διότι ὅλα ὅσα ἔγιναν μέσα  στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας καί ὅσα γίνονται ἤ θά γίνουν στούς αἰῶνες, ὅλη ἡ Θεία Οἰκονομία, δηλαδή, τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου, ἔχουν ὡς βάση τήν ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ Υἱός καί λόγος τοῦ Θεοῦ καί Πατρός, νά γεννηθεῖ ὡς τέλειος ἄνθρωπος χωρίς νά πάψει νά εἶναι καί τέλειος Θεός, νά σηκώσει τό βάρος τῆς ἀνθρώπινης ἁμαρτίας, νά πληρώσει γί’ αὐτή καί στό τέλος νά ἀναστηθεῖ, δοξάζοντας ἔτσι τήν ἀνθρώπινη φύση πού προσέλαβε». Εὐχήθηκε δέ σέ ὅλους πλούσια ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ σέ σᾶς καί στά σπίτια σας, στίς οἰκογένειες καί τήν ἐργασία σας, καλά Χριστούγεννα καί τό νέο ἔτος νά εἶναι πιό εὐλογημένο  ἀπό τά προηγούμενα.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λατρείας, ο Ποιμενάρχης μας παρέστη στήν Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση τῆς Ἐνορίας Τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας, Ἀνατολῆς (φωτ. 4).

Τήν ἑπόμενη ἡμέρα, Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου, τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Σταυρακίου (φωτ. 5, 6, 7 καί 8).
Στό κήρυγμά του, μεταξύ ἄλλων, ἀναφέρθηκε στόν ὕμνο ποῦ ἔψαλαν οἱ Ἄγγελοι τή βραδυά ποῦ γεννήθηκε ὁ Χριστός· «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῶ» δηλαδή, ἅς εἶναι δοξασμένος ὁ Θεός ποῦ βρίσκεται στά ὕψη τά πνευματικά.  «Καί ἐπί γῆς εἰρήνη» καί στή γῆ νά γίνει εἰρήνη, γιατί ὁ Χριστός εἶναι ἡ ἀγάπη, εἶναι τό φῶς, εἶναι ἡ ζωή, εἶναι ἡ ἀλήθεια, εἶναι ὅμως καί ἡ εἰρήνη. Κι αὐτή τήν εἰρήνη τήν ψάχνει ὁ κόσμος σέ ὅλη τή ἱστορία του καί δέν τή βρίσκει ἀλλοῦ. Ἀκόμα καί σήμερα μέ τόσους πολέμους καί ἀκαταστασία λείπει ἡ εἰρήνη ἀπό τούς ἀνθρώπους, ἐσωτερικά ἀλλά καί στίς σχέσεις τους μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους. Εὐχήθηκε λοιπόν, αὐτά τά Χριστούγεννα νά βροῦμε τήν εἰρήνη, τήν ἀγάπη καί τήν ἀληθινή ζωή ποῦ εἶναι Αὐτός – ὁ Χριστός ποῦ γεννιέται.