2016_12_25 Ἀνακοίνωση

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | 2016 Γενικές Ἀνακοινώσεις | 2016_12_25 Ἀνακοίνωση

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Τὴν Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2016, μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἐπὶ τῇ πανευφροσύνῳ ἑορτῇ τῆς κατὰ σάρκα γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας θὰ δεξιωθῇ τοὺς πιστοὺς εἰς τὸ Μητροπολιτικὸν Μέγαρον προσφέροντας τὸν κατ’ ἔθος «ζωμόν».

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων