Ἔτος 2017

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Διαδικτυακός Ἄμβωνας | Ἔτος 2017

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2017

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1 «Τά βρέφη πού φτερούγισαν στόν οὐρανό» Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κίτσιος
29/12/2016 1ης Ἰανουαρίου
2 «Τα Άγια Θεοφάνεια» Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Κων/νος Σιόντης
06/01/2017 8ης Ἰανουαρίου
3 «Ἡ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας
15/01/2017 15ης Ἰανουαρίου
4 «….ΕΙΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΙΩΝΩΝ» Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Εὐάγγελος Τσόγκας
17/01/2017 22ας Ἰανουαρίου
5 «Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος» Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Βασίλειος Ντίνος
25/01/2017 29ης Ἰανουαρίου
6 «Ἡ Ὑπαπαντὴ» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἀθανάσιος Σουσόπουλος
02/02/2017 5ης Φεβρουαρίου
7 «Ἡ Παραβολή τοῦ Ἀσώτου» Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Δημήτριος Σιαμάνης
12/02/2017 12ης Φεβρουαρίου
8 «Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω» Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κιτσοτόλης
19/02/2017 19ης Φεβρουαρίου
9 «Κυριακή τῆς Τυρινῆς» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
26/02/2017 26ης Φεβρουαρίου
10 «Μηνύματα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς στόν σύγχρονο ἄνθρωπο» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
28/02/2017 5ης Μαρτίου
11 «Ἡ Ἱερωσύνη ὡς λατρευτικὴ διακονία» Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Λάμπρος Τσιάρας
14/03/2017 19ης Μαρτίου
12 «Ἡ Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία» Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Κων/νος Σιόντης
02/04/2017 2ας Ἀπριλίου
13 «Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Λαζάρου καὶ ἡ Βαϊοφόρος» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἐφραίμ Ντέτσικας
09/04/2017 9ης Ἀπριλίου
14 «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Εὐάγγελος Τσόγκας
16/04/2017 16ης Ἀπριλίου
15 «Ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος» Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Βασίλειος Ντίνος
23/03/2017 23ης Ἀπριλίου
16 «Κυριακή τῶν Μυροφόρων» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἀθανάσιος Σουσόπουλος
30/04/2017 30ης Ἀπριλίου
17 «Ἑορτολόγιον τῆς Ἑβδομάδος 1 ἕως 7 Μαΐου» Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Δημήτριος Σιαμάνης
1-7/05/2017 7ης Μαΐου
18 «Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος» Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κιτσοτόλης
14/05/2017 14ης Μαΐου
19 «Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
21/05/2017 21ης Μαΐου
20 «Θεία Ἀνάληψη – Χαρά ἤ λύπη τοῦ χωρισμοῦ;» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
25/05/2017 28ης Μαΐου
21 «Τό γενέσιον τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου» Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Κων/νος Σιόντης
24/06/2017 25ης Ιουνίου
22 «Ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν στὴν Ἀθήνα» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἐφραίμ Ντέτσικας
29/06/2017 2ας Ἰουλίου
23 «Ἀγάπη Θεοῦ» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
16/07/2017 16ης Ἰουλίου
24 «Ὁ Προφήτης Ἠλίας» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἀθανάσιος Σουσόπουλος
20/07/2017 23ης Ἰουλίου
25 «Ἀγάπη Θεοῦ (β΄)» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
30/07/2017 30ης Ἰουλίου
26 «Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος» Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κιτσοτόλης
06/08/2017 6ης Αὐγούστου
27 «Μετέστης πρός τήν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Σέργιος Μαρνέλλος
15/08/2017 13ης Αὐγούστου
28 «Μιλοῦν καί οἱ πέτρες» Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Λάμπρος Τσιάρας
05/09/2017 10ης Σεπτεμβρίου
29 «Παναγία ἡ Μυρτιδιώτισσα» Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
20/09/2017 24ης Σεπτεμβρίου
30 «Ἅγιοι Κυπριανός καί Ἰουστίνη» Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Κων/νος Σιόντης
02/10/2017 08ης Ὀκτωβρίου
31 «Ἡ ἀγαθὴ γῆ» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἐφραίμ Ντέτσικας
15/10/2017 15ης Ὀκτωβρίου
32 «Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὁ Μυροβλύτης» Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Δημήτριος Μακρῆς
26/10/2017 29ης Ὀκτωβρίου
33 «Ὁ Ὅσιος Δαβίδ ὁ Γέρων ὁ ἐν Εὐβοίᾳ» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἀθανάσιος Σουσόπουλος
05/11/2017 5ης Νοεμβρίου
34 «Καρποί ἐλεημοσύνης» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
12/11/2017 12ης Νοεμβρίου
35 «Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος» Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κιτσοτόλης
16/11/2017 19ης Νοεμβρίου
36 «Ἀγαπᾶς με;» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
26/11/2017 26ης Νοεμβρίου
37 «Κυριακή ΙΔ΄ Λουκᾶ» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
03/12/2017 3ης Δεκεμβρίου
38 «Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς» Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος
π.Λάμπρος Τσιάρας
17/12/2017 17ης Δεκεμβρίου
39 «Βίβλος γενέσεως» Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κίτσιος
24/11/2017 24ης Δεκεμβρίου
40 «Χριστός Γεννᾶται δοξάσατε» Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Κων/νος Σιόντης
26/11/2017 31ης Δεκεμβρίου