2017_01_12 Σεμινάριο Δ΄3

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | 2017 Γενικές Ἀνακοινώσεις | 2017_01_12 Σεμινάριο Δ΄3

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι τήν Παρασκευή, 27 Ίανουαρίου 2016, καὶ ὥρα 4.00 τὸ ἀπόγευμα στὸ Καμπέρειο Πνευματικὸ Ἵδρυμα θὰ συνεχίσει ο κύκλος τῶν Ἐπιμορφωτικῶν Σεμιναρίων ὑπὸ τὸν γενικὸ τίτλο: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ».

Εἰσηγητὴς θὰ εἶναι ἡ Δρ. Ἰωάννα Κομνηνού, Ἐκπαιδευτικός, Θεολόγος – Φιλόλογος, καθηγήτρια Διορθόδοξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος , μὲ θέμα: «Ἡ ἐφαρμογή τῶν τεχνολογιῶν, τῶν πληροφοριῶν καί τῶν ἐπικοινωνιῶν στό σχεδιασμό πολιτιστικῶν προγραμμάτων καί σεναρίων διδασκαλίας -Μέρος Α΄» (τό ἀναβληθέν λόγω κακοκαιρίας σεμινάριο).

Τὰ Ἐπιμορφωτικὰ Σεμινάρια διοργανώνονται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ἰωαννίνων σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ