2017 Γενικές Ἀνακοινώσεις

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | 2017 Γενικές Ἀνακοινώσεις

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2017

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

1

Ἐκδήλωση ἀφιέρωμα στόν Ἅγιο Νεκτάριο

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων

19 Ἰανουαρίου 2017

2

 Μήνυμα πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς καί τούς Μαθητές ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν

Ἱερὰ Σύνοδος

30 Ἰανουαρίου 2017

3

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Λογική Λατρεία, σύμβολα καί συμβολισμοί»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

26 Ἰανουαρίου 2017

4

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Ἡ ἐφαρμογή τῶν τεχνολογιῶν, τῶν πληροφοριῶν καί τῶν ἐπικοινωνιῶν στό σχεδιασμό πολιτιστικῶν προγραμμάτων καί σεναρίων διδασκαλίας -Μέρος Α΄»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

27 Ἰανουαρίου 2017

5

«Μήνυμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς καί τούς Μαθητές»

Ἱερὰ Σύνοδος

30 Ἰανουαρίου 2017

6

«Δωρεάν Ἰατρικές ἐξετάσεις στή Μηλιά Μετσόβου»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων

05 Φεβρουαρίου 2017

7

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Εἰσαγωγή καί ἀνάλυση θεμάτων ἀπό τήν Ἁγία Γραφή – Μέρος Β΄»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

09 Φεβρουαρίου 2017

8

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Ζητήματα αἰσθητικῆς τῆς Θείας Λατρείας»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

16 Φεβρουαρίου 2017

9

«Ὁμιλία μέ θέμα τήν ἄνοια καί τή νόσου τοῦ Ἀλτσχάιμερ»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων –  «Καρέλλειο Πρότυπο Κέντρο Alzheimer» τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Ὀργανισμοῦ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»

19 Φεβρουαρίου 2017

10

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: Ἀναβάλλεται τό μάθημα τῆς Πέμπτης 23/2

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

20 Φεβρουαρίου 2017

11

«Κατηχητήριος Λόγος Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου»

Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο

26 Φεβρουαρίου 2017

12

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Σύγχρονες τεχνικές διδακτικῆς των κειμένων τῆς Ἁγίας Γραφῆς – Μέρος Α΄»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

02 Μαρτίου 2017

13

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Βιοηθικά διλήμματα τῆς τεχνητῆς ἤ ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

07 Μαρτίου 2017

14

«Ἐγκύκλιος ἀφορῶσα τήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ναυπάκτου»

Ἱερὰ Σύνοδος

10 Ἰανουαρίου 2017

15

«Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός»

Ἱερὰ Σύνοδος

3 Μαρτίου ἕως 2 Μαΐου  2017

16

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Παραδείγματα σχεδιασμοῦ πολιτιστικῶν προγραμμάτων μέ βάση κεντρικά θέματα τῆς Ἁγίας Γραφῆς»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

16 Μαρτίου 2017

17

«Περί μεταπτυχιακῶν σπουδῶν εἰς τό Σαμπεζύ Γενεύης»

Ἱερὰ Σύνοδος

ἕως 31 Μαρτίου 2017

18

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Βιοηθικά διλήμματα τῆς τεχνητῆς ἤ ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

23 Μαρτίου 2017

19

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Κανόνες καί Θεία Λατρεία»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

30 Μαρτίου 2017

20

Οἱ κακοδοξίες τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων

30 Μαρτίου 2017

21

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Ἡ διακονία καί ὁ διάκονος τοῦ κηρύγματος. Προβλήματα καί προοπτικές»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

04 Ἀπριλίου 2017

22

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Ψυχολογικές καί ψυχοσωματικές ἐπιπτώσεις τῶν ἐκτρώσεων»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

06 Ἀπριλίου 2017

23

Πρόσκληση εἰσαγωγῆς μαθητῶν καί μαθητριῶν στό Γενικό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς σχόλ.ἔτους 2017-2018

Ριζάρειος Ἐκκλησιαστική Σχολή

24 Ἀπριλίου ἕως 23 Ιουνίου 2017

24

Μνημόσυνο Μακαριστοῦ Μητρ. Ἰωαννίνων κυροῦ Θεοκλήτου

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων

07 Μαΐου 2017

25

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Σύγχρονες τεχνικές διδακτικῆς των κειμένων τῆς Ἁγίας Γραφῆς – Μέρος Β΄»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

18 Μαΐου 2017

26

Ζ΄ Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ἐκκλησιαστικῆς Ψαλτικῆς Τέχνης

Ἱερὰ Μητροπόλις Δημητριάδος

25 Μαΐου – 25 Ἰουνἰου 2017

27

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Θεία Λατρεία καί ποιμαντική πράξη»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

30 Μαΐου 2017

28

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Σύγχρονοι προβληματισμοί γιά τή Θεία Λατρεία. Γλώσσα, νηστεία, μετοχή, εὐχαριστία»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

1 Ἰουνίου 2017

29

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Ψυχολογικές καί ψυχοσωματικές ἐπιπτώσεις τῶν ἐκτρώσεων»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

6 Ἰουνίου 2017

30

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Ὁλοκλήρωση σεμιναρίου «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ»»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

8 Ἰουνίου 2017

31

«Ἀσφάλεια καί πολιτισμός στό δρόμο καί στίς διακοπές»

Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Ν. Ἰωαννίνων

12 Ἰουνίου 2017

32

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Ὁλοκλήρωση σεμιναρίου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ.»»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

15 Ἰουνίου 2017

33

Ἔκτακτη γενική συνέλευση

Σύλλογος Ἱεροψαλτῶν Ν. Ἰωαννίνων

16 Ἰουνίου 2017

34

Εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς

Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου «εις Κοπάνους»

20 Ἰουνίου 2017

35

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Ὁλοκλήρωση σεμιναρίου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ.»»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

22 Ἰουνίου 2017

36

«Τουρνουά πίνγκ πόνγκ»

Ἐνορία Ἁγίου Βασιλείου Νεοκαισάρειας

24 Ἰουνίου 2017

37

«Mουσική ἐκδήλωση τῆς ἐνορίας Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Περιβλέπτου»

Ἐνορία Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Περιβλέπτου

5 Ἰουλίου 2017

38

«Προκήρυξη πλήρωσης κενῆς θέσεως ἱεροψάλτου»

Ἐνορία Ἁγίου Σπυρίδωνος Νεοχορόπουλου

17 Ἰουλίου 2017

39

«Πρόσκληση προγράμματος «Νεοφυῆς Ἐπιχειρηματικότητα»»

Φιλανθρωπικός Ὀργανισμός «Ἀποστολή»

11 Αὐγούστου 2017

40

«Πρόσκληση προγράμματος Ἀγροτικῆς Ἐνίσχυσης 2017»

Φιλανθρωπικός Ὀργανισμός «Ἀποστολή»

11 Αὐγούστου 2017

41

«Μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου γιά τό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος»

Οἰκουμενικός Πατριάρχης

1 Σεπτεμβρίου 2017

42

«Λειτουργία Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π.) στά Ἰωάννινα»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων –
Φιλανθρωπικός Ὀργανισμός «Ἀποστολή»

11 Σεπτεμβρίου 2017

43

«Πρόγραμμα Ἁγιασμῶν Σχολικῶν Μονάδων ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κ. Μαξίμου τήν 11η Σεπτεβρίου 2017»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων

11 Σεπτεμβρίου 2017

44

Δελτίο Τύπου

Γενικό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο Βελλᾶς

15 Σεπτεμβρίου 2017

45

Ἐγγραφές στήν “Κατσάρειο” Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς

“Κατσάρειος” Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς

20 Σεπτεμβρίου 2017

46

Προκήρυξη Ὑποτροφίας γιά ἕνα κληρικό ἥ λαϊκό

«Ἀποστολική Διακονία» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

20 Σεπτεμβρίου 2017

47

Περίληψη Διακήρυξης – θέση Λαμπαδάριου στήν Ἁγία Μαρίνα

Ἱερός Ναός Ἁγίας Μαρίνης πόλεως Ἰωαννίνων

16 Όκτωβρίου 2017

48

Ἐγγραφές στά πρακτικά σεμινάρια ψαλτικῆς

“Κατσάρειος” Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς

01 Νοεμβρίου 2017

49

Ἐθελοντικὴ Αἱμοδοσία

Ἐνορία Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Περιβλέπτου

13 Νοεμβρίου 2017

50

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν 2017 – 2018 : «Ἐγγραφές»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

13 Νοεμβρίου 2017

51

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν 2017 – 2018 :  1ο ΜΑΘΗΜΑ

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

30 Νοεμβρίου 2017

51

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν 2017 – 2018: «Ἡ θρησκευτικότητα τῶν παιδιῶν καί τῶν ἐφήβων σέ συνδυασμό μέ τά ἀναπτυξιακά καί ψυχολογικά χαρακτηριστικά τους».

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

07 Δεκεμβρίου 2017

52

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ἐπιμελητή

Ἑστία Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαίδευσης Βελλᾶς

11  Δεκεμβρίου 2017

53

«Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων

21 Δεκεμβρίου 2017

Σημείωση: Ἄν κάποιος σύνδεσμος δέν λειτουργεῖ, ἐνημερῶστε στό info@imioanninon.gr γιά νά τό διορθώσουμε.