2017_01_27 Σεμινάριο Δ3

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Εκπαίδευση | Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια | 2016_2017 Δ΄ Σεμινάριο | 2017_01_27 Σεμινάριο Δ3

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πραγματοποιήθηκε τήν Παρασκευή, 27 Ίανουαρίου 2017, στό Καμπέρειο Πνευματικό Ἵδρυμα ὁ κύκλος τῶν Ἐπιμορφωτικῶν Σεμιναρίων ὑπό τόν γενικό τίτλο: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ».

Εἰσηγητής ἦταν ἡ Δρ. Ἰωάννα Κομνηνού, Ἐκπαιδευτικός, Θεολόγος – Φιλόλογος, καθηγήτρια Διορθόδοξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ θέμα: «Ἡ ἐφαρμογή τῶν τεχνολογιῶν, τῶν πληροφοριῶν καί τῶν ἐπικοινωνιῶν στό σχεδιασμό πολιτιστικῶν προγραμμάτων καί σεναρίων διδασκαλίας -Μέρος Α΄».