Ἔτους 2017

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολίτου | Ἔτους 2017

logo2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2017

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
121 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς 21/01/2017
122 Διορισμός Διακόνου στόν Ι. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Ἐνορίας Πλατανιᾶς-Γερακαρίου 02/02/2017
123 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Καστρίτσης Ἰωαννίνων 07/02/2017
124  Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Τσούκας Ἰωαννίνων 07/02/2017
125 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς 10/02/2017
126 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς 15/02/2017
127 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς 23/02/2017
128 Ἀποδοχή παραιτήσεως καί διορισμός νέου Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου στήν ΙΒ΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια 23/02/2017
129 Διορισμός τακτικοῦ ἐφημερίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Χουλιαράδων 26/02/2017
130 Ἀπόφασις Μητροπολίτου ὑπ’ἀριθ. 130 03/03/2017
131 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς 24/03/2017
132 Πρόσληψη Δασολόγου μέ σύμβαση ὁρισμένου χρόνου 24/03/2017
133 Διορισμός τακτικοῦ ἐφημερίου στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Διποτάμου 28/04/2017
134  Διορισμός τακτικοῦ ἐφημερίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Ριζοῦ 28/04/2017
135 Ἀπαλλαγῆ καθήκοντος 11/05/2017
136 Διορισμός Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου 11/05/2017
137 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς 09/06/2017
138 Ἀνακήρυξις ὑποψηφίου ἐφημερίου ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου Κάτω Λαψίστας 09/06/2017
139 Πρόσληψη Δασολόγου μέ σύμβαση ὁρισμένου χρόνου 26/06/2017
140   Διορισμός Διακόνου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Κάτω Λαψίστας 01/07/2017
141 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς 01/08/2017
142 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Δουραχάνης 01/08/2017
143 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βοτσᾶς 11/08/2017
144 Διορισμός τακτικοῦ ἐφημερίου στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀνθρακίτου 11/08/2017
145 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βοτσᾶς 11/08/2017
146 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Παλιουρῆς 13/09/2017
147 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βοτσᾶς 22/09/2017
148 Πρόσληψη Δασολόγου μέ σύμβαση ὁρισμένου χρόνου 22/09/2017
149 Ἐξουσιοδότηση ἐφημερίου διά ὑποβολή αἴτησης 10/11/2017
150 Ἀποδοχή δωρεᾶς τῆς ἐταιρίας «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» 20/11/2017
151 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς 20/11/2017
152 Πρόσληψη Δασολόγου μέ σύμβαση ὁρισμένου χρόνου 20/11/2017
153 Διορισμός τακτικοῦ ἐφημερίου στόν Ἱερό Ναό Κοίμησης τῆς Θεοτόκου Μπαουσιών 11/12/2017
154 Διορισμός τακτικοῦ ἐφημερίου στόν Ἱερό Ἁγίου Γεωργίου Κάτω Λαψίστης 18/12/2017