2017_02_09 Σεμινάριο Δ’4

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Εκπαίδευση | Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια | 2016_2017 Δ΄ Σεμινάριο | 2017_02_09 Σεμινάριο Δ’4

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πραγματοποιήθηκε τήν Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017, στό Καμπέρειο Πνευματικό Ἵδρυμα ὁ κύκλος τῶν Ἐπιμορφωτικῶν Σεμιναρίων ὑπό τόν γενικό τίτλο: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ».

Εἰσηγητής ἦταν ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀντώνιος Καλλιγέρης, Διευθυντής τῆς Διεύθυνσης Ποιμαντικῆς Γάμου καί Οἰκογένειας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἐκπαιδευτικός, μὲ θέμα: «Εἰσαγωγή καί ἀνάλυση θεμάτων ἀπό τήν Ἁγία Γραφή – Μέρος Β ́».

Τήν συζήτηση συντόνισε ὁ ὑπεύθυνος τοῦ προγράμματος τῶν σεμιναρίων Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Μακρῆς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ