Ἐπισκοπικό Δικαστήριο

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ἡ Μητρόπολη | Διοίκηση | Ἐπισκοπικό Δικαστήριο

ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Ἀποφάσεις Ἱερᾶς Συνόδου: Ἀριθ. πρωτ. 1491/746/03-04-2015, Ἀριθ. πρωτ. 2504/1284//13-06-2016

  • Πρόεδρος: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ.κ. Μάξιμος
  • Τακτικά Μέλη·
  1. Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Λάμπρος Τσιάρας, Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος
  2. Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σέργιος Μαρνέλλος, Ἐφημέριος Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
  • Αναπληρωματικά Μέλη·
  1. Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραὶμ  Ντέτσικας, Ἀναπληρωτὴς Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος
  2. Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Ἰωήλ Κωνστάνταρος
  • Σχετικοὶ Νόμοι καὶ Κανονισμοί:
  1. Νόμος 590/1977 (ΦΕΚ 146/31-05-1977 τ. Α΄) «Περὶ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
  2. Νόμος 5383/1932 (ΦΕΚ 110/11-04-1932 τ.Α΄) «Περὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καὶ τῆς πρὸ αὐτῶν διαδικασίας»