Ἔτους 2017

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐγκύκλιοι | Ἔτους 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΤΟΥΣ 2017

logo2

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ PDF
1 Ἐγκύκλιος Μητροπολίτου ὑπ’ἀριθ. 1 03-03-2017
2 Ἐγκύκλιος Μητροπολίτου ὑπ’ἀριθ. 2 12-04-2017
3 Ἐγκύκλιος Μητροπολίτου ὑπ’ἀριθ. 3 08-08-2017