2017_04_16 Πάσχα

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐπικαιρότητα | 2017 Ἀπρίλος | 2017_04_16 Πάσχα

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τό Μεγάλο Σάββατο, 15 Ἀπριλίου 2017 καί περί ὥρα 11η  βραδινή, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος τέλεσε τήν ἀκολουθία τῆς Παννυχίδος στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου. Περί ὥρα 12η, ἐξερχόμενος στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ναοῦ, ἀκολουθούμενος ἀπό τούς ἱερεῖς, τούς ψάλτες καί ὅλο τό ἐκκλησίασμα, διάβασε τό ἀναστάσιμο Εὐαγγέλιο καί ἔψαλε τό «Χριστός Ἀνέστη…». Ἐπανερχόμενος δέ ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία τοῦ Πάσχα στό τέλος τῆς ὁποίας, μαζί μέ τό ἀντίδωρο, μοίρασε κόκκινα αὐγά ὡς εὐλογία (φωτ. 1 ἕως 5).

Τήν Κυριακή 16 Ἀπριλίου καί περί ὥρα 11η μεσημβρινή, τέλεσε τήν ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ τοῦ Πάσχα. Ὅπως εἶναι ἔθος στά Ἰωάννινα, ἔγινε λιτάνευση τῆς εἰκόνος τῆς Ἀναστάσεως μέ κατάληξη τό Μητροπολιτικό Μέγαρο ὅπου ἔγινε καί ἡ ἀπόλυση τοῦ ἑσπερινοῦ (φωτ. 6 ἕως 10).