ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΠΕΡΙΝΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 22-03-2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,

Τὴν Κυριακὴ Δ΄τῶν Νηστειῶν, 22 Μαρτίου 2015 καὶ ὥρα 6.00΄ τὸ ἀπόγευμα, στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου πόλεως Ἰωαννίνων, θὰ τελεσθεῖ ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός μὲ ἐπίκαιρη ὁμιλία ἀπὸ τὸν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρεσβύτερο π. Δημήτριο Μακρῆ, Ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης τῆς πόλεως Ἰωαννίνων, μὲ θέμα: «Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος καὶ ὁ λόγος του περὶ μετανοίας».

Ἐπίσης σᾶς ὑπενθυμίζουμε πὼς σὲ ὅλη τὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς οἱ Κατανυκτικοὶ Ἑσπερινοὶ θὰ τελοῦνται στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου κάθε Κυριακὴ ἀπόγευμα, ὥρα 6 καὶ θὰ ἀκολουθοῦν ἐπίκαιρες ὁμιλίες, μὲ σκοπὸ νὰ μᾶς προετοιμάσουν νὰ βιώσουμε τὸ Θεῖο Πάθος καὶ τὴ Ζωοποιὸ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Εὐχόμαστε ὁ Πανάγαθος Θεός νὰ χαρίζει σὲ ὅλους πάντα τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων