2017_05_18 Σεμινάριο Δ8

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Εκπαίδευση | Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια | 2016_2017 Δ΄ Σεμινάριο | 2017_05_18 Σεμινάριο Δ8

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πραγματοποιήθηκε τήν Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017, στό Καμπέρειο Πνευματικό Ἵδρυμα ὁ κύκλος τῶν Ἐπιμορφωτικῶν Σεμιναρίων ὑπό τόν γενικό τίτλο: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ».
Εἰσηγητής ἦταν ἡ Δρ. Ἑλένη Κασσελούρη, ἐκπαιδευτικός θεολόγος, ὑπεύθυνη σπουδῶν καί ἔρευνας περιφερειακοῦ ἰνστιτούτου ἐπιμόρφωσης Θεσσαλονίκης τοῦ Ε.Κ.Δ.Δ.Α., μέ θέμα: «Σύγχρονες τεχνικές διδακτικῆς τῶν κειμένων τῆς Ἁγίας Γραφῆς – Μέρος Β́».

Τήν συζήτηση συντόνισε ὁ ὑπεύθυνος τοῦ προγράμματος τῶν σεμιναρίων Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Μακρῆς.