2017_05_18 Ἡμερίδα ΜΜΕ

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Ἐκδηλώσεις | 2017_05_18 Ἡμερίδα ΜΜΕ

Γ’ Ἐνημερωτική Ἡμερίδα γιά τούς ὑπευθύνους Γραφείων Τύπου τῶν Ι.Μ. τῆς Ἠπείρου

Πραγματοποιήθηκε χθές, Πέμπτη 18 Μαΐου 2017, στό Καμπέρειο Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, ἡ Γ’ Ἐνημερωτική Ἡμερίδα γιά τούς ὑπευθύνους Γραφείων Τύπου καί ὅσων ἀσχολοῦνται μέ τήν ἐπικοινωνία τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Διοικητικῆς Περιφέρειας Ἠπείρου, σέ ὑλοποίηση σχετικῆς Συνοδικῆς Ἀποφάσεως (2.6.2016). Τήν ὀργάνωση καί φιλοξενία τῆς Ἡμερίδας ἀνέλαβε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ἰωαννίνων.

Μετά τήν ἐναρκτήρια προσευχή, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων, Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Τύπου, τῶν Δημοσίων Σχέσεων καί τῆς Διαφωτίσεως, μετέφερε τίς εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου γιά εὐόδωση τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἡμερίδας καί ἐνίσχυση τοῦ ἔργου πού διακονοῦν οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἠπείρου.

Μεταξύ τῶν ἄλλων ἐπισήμανε ὅτι ἡ διακονία ὅλων στήν ὑπόθεση τῆς ἐκφορᾶς τοῦ λόγου τῆς Ἐκκλησίας στόν σύγχρονο κόσμο πρέπει νά διαθέτει θεολογικές βάσεις, νά μήν ἀγνοεῖ τήν πραγματικότητα τοῦ παρόντος καί νά ἔχει «προφητικό» χαρακτήρα. Τά τρία αὐτά χαρακτηριστικά εἶναι ἀπαραίτητα, ὥστε ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας νά διατηρεῖ τήν ἐκκλησιαστικότητά του παραμένοντας ἐντός τοῦ κόσμου καί χωρίς νά ἐκκοσμικεύεται, προσλαμβάνοντας ὅμως ὅλο τόν κόσμο, ἀφοῦ κατά τόν μέγιστο θεολόγο τῆς Ἐκκλησίας Γρηγόριο «τό γάρ ἀπρόσληπτον ἀθεράπευτον».

Στόν χαιρετισμό του ὁ φιλοξενήσας τήν Ἡμερίδα, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος, ἀρχικά καλωσόρισε στήν ἱστορική πόλη τῶν Ἰωαννίνων τόν Σεβασμιώτατο Πρόεδρο τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Τύπου, τούς Εἰσηγητές, τούς κληρικούς καί λαϊκούς ἐκπροσώπους τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων. Κατόπιν ἀνέφερε σύν τοῖς ἄλλοις ὅτι ἐμεῖς, ὡς ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας, δέν θεωροῦμε ὡς μάζα τούς ἀνθρώπους, ἀλλά ὡς πρόσωπα, στά ὁποῖα ἀπευθυνόμαστε ἀξιοποιώντας τά μέσα πού δίνει ἡ τεχνολογία καί μεταφέροντας μέσω αὐτῶν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ γιά νά ἔλθουν πιό κοντά στόν Χριστό καί στήν πνευματική ζωή. Περαίνωντας τόν χαιρετισμό του εὐχήθηκε, ὅσα ἀκουσθοῦν κατά τήν διάρκεια τῆς Ἡμερίδας, νά φέρουν ὡς ἀποτέλεσμα ἡ φωνή τῆς Ἐκκλησίας νά γίνει πιό δυναμική καί ἀποτελεσματική καί νά μιλήσει στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων πού ἀποτελοῦν τό ποίμνιό μας.

Στή συνέχεια ὁ πρῶτος Εἰσηγητής, ἀξιότιμος κ. Χάρης Κονιδάρης, Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου, Ἐνημερώσεως καί Ἐπικοινωνίας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Τύπου, ἀνέπτυξε τό θέμα: «Μ.Μ.Ε. καί Ἐκκλησία». Ὁ κ. Κονιδάρης στήν εἰσήγησή του ἐπισήμανε ἰδιαίτερα, ὅτι ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἔχει μακρά παράδοση στήν ἐπικοινωνία, καλόν εἶναι νά χρησιμοποιεῖ λειτουργικά τά Μ.Μ.Ε. ὡς καλούς ἀγωγούς μεταφορᾶς τοῦ μηνύματός της σέ εὐρύτερα ἀκροατήρια.

Μετά τό διάλειμμα ἔλαβε τόν λόγο ὁ δεύτερος Εἰσηγητής, ἐλλογιμώτατος κ. Ἀλέξανδρος Κατσιάρας, Εἰδικός Ἐπιστημονικός Σύμβουλος Ἐπικοινωνίας, Ἐνημερώσεως καί Παιδείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Διευθυντής Συντάξεως τοῦ Περιοδικοῦ «ΘΕΟΛΟΓΙΑ», Διεθυντῆς τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Τύπου. Ὁ κ. Κατσιάρας εἰσηγήθηκε τό θέμα: «Ἐργαστηριακό Σεμινάριο: Τά θεολογικά κριτήρια στήν ἐπικοινωνία τῆς Ἐκκλησίας μέσα ἀπό τά Μ.Μ.Ε.». Μετά τά εἰσαγωγικά, οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων συγκρότησαν ὁμάδες, οἱ ὁποῖες συζήτησαν καί ἀξιολόγησαν ἐμπειρικά τούς τρόπους ἐπικοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας μέ τά Μ.Μ.Ε.

Μετά τό πέρας τῶν εἰσηγήσεων ἐπακολούθησε συζήτηση μεταξύ τῶν εἰσηγητῶν καί τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων καί ἐξήχθησαν τά σχετικά συμπεράσματα. Κατόπιν ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ἰωαννίνων παρέθεσε γεῦμα στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Περιβλέπτου, σέ ὅσους ἔλαβαν μέρος στήν Ἡμερίδα.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου