ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΠΕΡΙΝΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 29-03-2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,

Τὴν Κυριακὴ E΄τῶν Νηστειῶν, 29 Μαρτίου 2015 καὶ ὥρα 6.00΄ τὸ ἀπόγευμα, στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου πόλεως Ἰωαννίνων, θὰ τελεσθεῖ ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός μὲ ἐπίκαιρη ὁμιλία ἀπὸ τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Δημήτριο Ἀργυρό, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων καὶ Διευθυντὴ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Βελλᾶς, μὲ θέμα: «Ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία, ὑπόδειγμα μετανοίας».

Εἴθε ὁ ἐρχόμενος ἐπὶ τὸ ἑκούσιον Πάθος Χριστός, ὁ Ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, νὰ μᾶς ἐπιτρέψει νὰ διέλθουμε θεαρέστως τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ ἀξίως νὰ μετάσχουμε Αὐτοῦ ἐν τῇ Ἀνεσπέρῳ ἡμέρᾳ τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεώς Του.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων