Συνεδρία 066/2017

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | Συνεδρία 066/2017

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 66
ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Πρόσκληση
Θέματα Ἡμερησίας Διατάξεως
Πρακτικό Συνεδριάσεως
Α/Α Ἀποφάσεως Θέμα Ἀπόφαση DOWNLOAD
66/1/19-07-2017 Ἔγκρισις τῶν ὑποβληθέντων Ἀπολογισμῶν τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων διὰ τὸ ἔτος 2016, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἐνοριῶν τῆς πόλεως καὶ τῶν παρεκκλησίων αὐτῶν.
66/2/19-07-2017 Ἔγκρισις Ἐκθέσεως Ἀπολογισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων διὰ τὸ ἔτος 2016.
66/3/19-07-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 8/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Χρυσοβίτσης μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικῶν καταστημάτων ἐν Χρυσοβίτσῃ».
66/4/19-07-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἀσπραγγέλων μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Πόρτο Λάγος Ξάνθης».
66/5/19-07-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς ἐνορίας Σερβιανῶν μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ λειβαδίου χορτοβοσκῆς εἰς θέσιν “ΑΡΕΝΤΑΣ”».
66/6/19-07-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Φανερωμένης μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Φανερωμένῃ».
66/7/19-07-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀσπροχωρίου μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Ἀσπροχωρίῳ».
66/8/19-07-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 28/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου».
66/9/19-07-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Μονολιθίου μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
66/10/19-07-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2017 πράξεως τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου «Μπονίλας» τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
66/11/19-07-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α) «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου» καὶ β) «Περὶ ἀποδοχῆς δωρεᾶς ἐκ τῆς ἑταιρείας “ Δωδώνη Α.Ε. – Ἀγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ἠπείρου ”».
66/12/19-07-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 105/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου «Ἀγορᾶς» τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
66/13/19-07-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Βοτονοσίου μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ ταμίου».
66/14/19-07-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βλασίου τῆς ἐνορίας Προσηλίου μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ ταμίου».
66/15/19-07-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Θεριακησίου μὲ θέμα: «Περὶ τροποποιήσεως τῆς δηλώσεως περιουσιακῆς καταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
66/16/19-07-2017 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 25ης Ἰουνίου 2017 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Μαρμάρων, μὲ θέμα: «Περὶ ὁρισμοῦ Μελῶν Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Κάτω Μαρμάρων».
66/17/19-07-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 8/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Μάζιας μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν τοῦ αὐλείου χώρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ διὰ τὴν διεξαγωγὴν τῆς πανηγύρεως».
66/18/19-07-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Μαρμάρων μὲ θέμα: «Περὶ διοργανώσεως φιλανθρωπικής ἐκδηλώσεως στον αὔλειο χώρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μαρμάρων».
66/19/19-07-2017 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 22ας Μαΐου 2017 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς ἐνορίας Δωδώνης, μὲ θέμα: «Περὶ μειώσεως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μελῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου κατόπιν ἐγγράφου παραιτήσεως τῶν μελῶν κ. Κωνσταντίνου Νάστου τοῦ Χρήστου καὶ κ. Εὐαγγέλου Λάππα τοῦ Ἰωάννου».
66/20/19-07-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Πέτρας μὲ θέμα: «Περὶ ἐργασιῶν ἐπισκευῆς της στέγης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Πέτρας».
66/21/19-07-2017 Ἔγκρισις τῶν ὑπ’ ἀριθ. 2 καὶ 3/2017 πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου μὲ θέματα: α) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Νεκταρίας Βαγγελῆ τοῦ Δημητρίου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ», β) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Συμβολαιογράφου Ἰωαννίνων κ. Παύλου Κίτνη τοῦ Κωνσταντίνου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ» καὶ γ) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς διὰ τὴν ὑπογραφὴν παντὸς νομίμου ἐγγράφου πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς τακτοποιήσεως τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
66/22/19-07-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Γρεβενιτίου μὲ θέμα: «Περὶ τροποποιήσεως τῆς δηλώσεως περιουσιακῆς καταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
66/23/19-07-2017 Ἔγκρισις τῶν ὑπ’ ἀριθ. 3 καὶ 4/2017 πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου «εἰς Κοπάνους» τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α) «Περὶ ἐκμισθώσεως δι’ ἰδιαιτέρας συμφωνίας ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις», β) «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου» καὶ γ) «Περὶ ἀλλαγῆς στοιχείων μισθώσεως ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις».
66/24/19-07-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ζωοδόχου μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Ἰωαννίνοις».
66/25/19-07-2017 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 3ης Ἰουλίου 2017 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τῶν παραιτηθέντων Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σεραφεὶμ καὶ Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων κ. Ἀριστοτέλη Νικολίτσα τοῦ Γεωργίου, κ. Γεωργίου Ἀθανασόπουλου τοῦ Ὄθωνος, κ. Αἰκατερίνης Σωτηροπούλου τοῦ Ἰωάννου καὶ κ. Ἑλένης Λουκοπούλου τοῦ Γεωργίου  ὑπὸ τῶν κ. Κωνσταντίνου Δήμου τοῦ Στεφάνου καὶ κ. Παναγιώτου Κούτρα τοῦ Ἀθανασίου».
66/26/19-07-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 147/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α) «Περὶ ὁρισμοῦ πληρεξουσίου δικηγόρου διὰ τὴν ἀπόδοσιν ὀφειλομένων μισθωμάτων ἐκκλησιαστικών διαμερισμάτων ἐν Ἰωαννίνοις» καὶ β) «Περὶ ἐκλογῆς νέου Ταμίου καὶ ἐξουσιοδοτήσεως αὐτοῦ».
66/27/19-07-2017 Ἔγκρισις τῶν ὑπ’ ἀριθ. 3 καὶ 4/2017 πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Δερβιζιάνων μὲ θέματα: α) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ κ. Κύρου Μπίμπου τοῦ Δημητρίου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ», β) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Νεκταρίας Βαγγελῆ τοῦ Δημητρίου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ», γ) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Συμβολαιογράφου Ἰωαννίνων κ. Παύλου Κίτνη τοῦ Κωνσταντίνου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ» καὶ δ) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς διὰ τὴν ὑπογραφὴν παντὸς νομίμου ἐγγράφου πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς τακτοποιήσεως τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
66/28/19-07-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 13/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου, διὰ τὴν πληρωμὴν τῶν νομικῶν ὑποχρεώσεων τοῦ 2ου Τριμήνου 2017 εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ἰωαννίνων».
66/29/19-07-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Πέτρου τῆς ἐνορίας Πολυλόφου μὲ θέμα: «Περὶ διαθέσεως κειμηλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Πολυλόφου διὰ διοργανουμένην ἔκθεσιν εἰς Ἰωάννινα».
66/30/19-07-2017 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 7ης Μαΐου 2017 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Καρυῶν Ζαγορίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Ὀδυσσέως Τσιπήλη τοῦ Στεφάνου ὑπὸ τοῦ κ. Γεωργίου Γούλα τοῦ Ἀριστείδου».
66/31/19-07-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου «εἰς Κοπάνους» τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἐκμισθώσεως δι’ ἰδιαιτέρας συμφωνίας ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις».
66/32/19-07-2017 Ἔγκρισις τῶν ὑπ’ ἀριθ. 1 καὶ 2/2017 πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ποτιστικῶν μὲ θέματα: α) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Νεκταρίας Βαγγελῆ τοῦ Δημητρίου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ», β) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Συμβολαιογράφου Ἰωαννίνων κ. Παύλου Κίτνη τοῦ Κωνσταντίνου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ» καὶ γ) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς διὰ τὴν ὑπογραφὴν παντὸς νομίμου ἐγγράφου πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς τακτοποιήσεως τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
66/33/19-07-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Φλαμπουραρίου μὲ θέμα: «Περὶ τροποποιήσεως τῆς δηλώσεως περιουσιακῆς καταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
66/34/19-07-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 11/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ ἀγορᾶς ἀγροτεμαχίου ἐν Μετσόβῳ κατόπιν αἰτήσεως τῆς κ. Ἀφροδίτης Κατσώρα τοῦ Βασιλείου».
66/35/19-07-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 106/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου «Ἀγορᾶς» τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἐκμισθώσεως δι’ ἰδιαιτέρας συμφωνίας ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις».
66/36/19-07-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Ραδοβιζίου μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ ακινήτου ἐν Ραδοβιζίῳ».