ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 11/2015

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 11/2015

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 11
ΤΗΣ 24HΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Πρόσκληση

Θέματα Ἡμερησίας Διατάξεως

Πρακτικό Συνεδριάσεως

 

Α/Α Ἀποφάσεως Θέμα DOWNLOAD
11/1/24-03-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 114/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πεδινῆς μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ ἀγροτεμαχίου εἰς θέσιν “ΧΑΤΖΗΜΠΕΗ” Πεδινῆς». save-512 αντίγραφο
11/2/24-03-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς ἐνορίας Σερβιανῶν μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ λειβαδίου χορτοβοσκῆς εἰς θέσιν “ΑΡΕΝΤΑΣ”». save-512 αντίγραφο
11/3/24-03-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος “πρώην Συλάκου – Χρόνη”. save-512 αντίγραφο
11/4/24-03-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος “πρώην Νάκα – Φάη”. save-512 αντίγραφο
11/5/24-03-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Νεοχωρίου μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Νεοχωρίῳ». save-512 αντίγραφο
11/6/24-03-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πλατανούσης μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν τῶν αὐλείων χώρων τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ ἐξωκκλησίων τῆς ἐνορίας Πλατανούσης διὰ τὴν διεξαγωγὴν πανηγύρεως». save-512 αντίγραφο
11/7/24-03-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 10/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς ἐνορίας Κρύας – Λυκοτριχίου μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ ἀγροτεμαχίου, εἰς θέσιν “ΑΝΙΜΑΤΑ”». save-512 αντίγραφο
11/8/24-03-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς ἐνορίας Ἀσβεστοχωρίου μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἀθήναις». save-512 αντίγραφο
11/9/24-03-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἐλαφοτόπου μὲ θέμα: «Περὶ ἐκμισθώσεως δι’ ἰδιαιτέρας συμφωνίας τοῦ Ξενῶνος “ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ”, ἰδιοκτησίας Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐλαφοτόπου». save-512 αντίγραφο
11/10/24-03-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Ἐλάτης μὲ θέμα: «Περὶ παρατάσεως τῆς ἐγκριθείσης ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος δύο (2) ἐκκλησιαστικῶν καταστημάτων εἰς Ἡγουμενίτσαν μέχρι 31-12-2018, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ». save-512 αντίγραφο
11/11/24-03-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Κοπάνης μὲ θέμα: «Περὶ ἐκτελέσεως ἐργασιῶν ἐλαιοχρωματισμοῦ εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κοπάνης». save-512 αντίγραφο
11/12/24-03-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 8/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀσπροχωρίου μὲ θέμα: «Περὶ τακτοποιήσεως τῆς αἰθούσης τελετῶν, ἰδιοκτησίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀσπροχωρίου, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Ν. 4178/2013». save-512 αντίγραφο
11/13/24-03-2015 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 6ης Μαρτίου 2015 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Κουκουλίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τῆς παραιτηθείσης Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτρόπου κ. Εὐανθίας Παππᾶ τοῦ Πέτρου ὑπὸ τοῦ κ. Κίμωνος Λένη τοῦ Ἀχιλλέως». save-512 αντίγραφο
11/14/24-03-2015 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 8ης Μαρτίου 2015 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Δόλιανης μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τῆς παραιτηθείσης Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτρόπου κ. Βασιλικῆς Παππᾶ τοῦ Γεωργίου ὑπὸ τῆς κ. Σταματίας Βίκου τοῦ Μιλτιάδου». save-512 αντίγραφο
11/15/24-03-2015 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 8ης Μαρτίου 2015 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Καρίτσης μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Χρήστου Κώστα τοῦ Μιχαὴλ ὑπὸ τοῦ κ. Βασιλείου Γεωργοπούλου τοῦ Εὐαγγέλου». save-512 αντίγραφο
11/16/24-03-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Δημητρίου Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς». save-512 αντίγραφο
11/17/24-03-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Συμεὼν τῆς ἐνορίας Κορύτιανης μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς». save-512 αντίγραφο
11/18/24-03-2015 Ἔγκρισις τῶν ὑπ’ ἀριθ. 1, 2 καὶ 3 τοῦ 2015 πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέματα, ἀντιστοίχως:
1. «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς»,
2. «Περὶ καταρτίσεως Ἐκθέσεως Προϋπολογισμοῦ διὰ τὸ ἔτος 2015»,
3. «Περὶ ἐγκρίσεως τῆς Ἐκθέσεως Ἀπολογισμοῦ διὰ τὸ ἔτος 2014».
save-512 αντίγραφο
11/19/24-03-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 87/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου «Ἀγορᾶς» τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς». save-512 αντίγραφο
11/20/24-03-2015 Ἔγκρισις τῶν ὑπ’ ἀριθ. 1, 2, 3, 4 καὶ 5 τοῦ 2015 πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέματα, ἀντιστοίχως:
1α. «Περὶ ἐκμισθώσεως δι’ ἰδιαιτέρας συμφωνίας ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Ἰωαννίνοις»,
1β. «Περὶ ἀναθέσεως εἰς τὸν Νομικόν Σύμβουλον κ. Γεώργιον Τσουμάνην τὴν διευθέτησιν τῆς ἀποδόσεως τῆς χρήσεως ἀλλὰ καὶ ὀφειλομένων μισθωμάτων ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος»,
2. «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς»,
3. «Περὶ καταρτίσεως Ἐκθέσεως Προϋπολογισμοῦ διὰ τὸ ἔτος 2015»,
4. «Περὶ καταρτίσεως τῆς Ἐκθέσεως Ἀπολογισμοῦ διὰ τὸ ἔτος 2014»,
5α. «Περὶ διενέργειας λαχειοφόρου ἀγορᾶς»,
5β. «Περὶ ἀξιολόγησης προσφορῶν διὰ ἠχητικήν – μικροφωνικὴν ἐγκατάστασιν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναόν».
save-512 αντίγραφο
11/21/24-03-2015 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 17ης Μαρτίου 2015 αἰτήσεως τοῦ Αἰδ. Πρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Δρούγκα τοῦ Χρήστου, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Διλόφου μὲ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγῳ συμπληρώσεως τοῦ ὁρίου ἡλικίας». save-512 αντίγραφο
11/22/24-03-2015 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 27ης Φεβρουαρίου 2015 αἰτήσεως τοῦ Αἰδ. Πρεσβυτέρου Θεοδώρου Καλαμπόκη τοῦ Δημητρίου, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἀετόπετρας μὲ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγῳ συμπληρώσεως τοῦ ὁρίου ἡλικίας». save-512 αντίγραφο
11/23/24-03-2015 Χορήγησις νέου Μισθολογικοῦ Κλιμακίου εἰς τοὺς δικαιούχους κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ὑπαλλήλους τῆς συνημμένης καταστάσεως. save-512 αντίγραφο
11/24/24-03-2015 Συγκρότηση καὶ ὁρισμὸς Μελῶν Ὁμάδος Διοίκησης Ἔργου (ΟΔΕ), στὰ πλαίσια τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». save-512 αντίγραφο
11/25/24-03-2015 Ἔγκρισις τῶν ὑποβληθέντων Ἀπολογισμῶν τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων διὰ τὸ ἔτος 2014, πλὴν τῶν ἐνοριῶν τῆς πόλεως καὶ τῶν παρεκκλησίων αὐτῶν. save-512 αντίγραφο
11/26/24-03-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 12/05-03-2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σεραφεὶμ καὶ Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς ἐνορίας Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀρχιμανδρείου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς» save-512 αντίγραφο
11/27/24-03-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/28-02-2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου «εἰς Κοπάνους» τῆς ἐνορίας Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀρχιμανδρείου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς» save-512 αντίγραφο
11/28/24-03-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/03-03-2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου «Μπονίλα» τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς» save-512 αντίγραφο
11/29/24-03-2015 «Ἀποδοχὴ δωρεᾶς εἰδικοῦ σκοποῦ» save-512 αντίγραφο
11/30/24-03-2015 «Ἔγκριση ἱδρύσεως Ἀνωνύμου Ἑταιρείας ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»» save-512 αντίγραφο