2017 Σεπτέμβριος

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐπικαιρότητα | 2017 Σεπτέμβριος

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

logo2

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ
1 «Ἡ ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου 2017» 01-09-2017
2 «Δραστηριότητες Μητροπολίτου 2 καί 3 Σεπτεμβρίου» 03-09-2017
3 «Δραστηριότητες Μητροπολίτου 5 καί 6 Σεπτεμβρίου» 06-09-2017
4 «Τό Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου» 08-09-2017
5 «Δραστηριότητες Μητροπολίτου 8 ἔως 11 Σεπτεμβρίου» 11-09-2017
6 «Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ» 14-09-2017
7 «Δραστηριότητες Μητροπολίτου 21 ἕως 23 Σεπτεμβρίου» 23-09-2017
8 «Ἡ ἑορτή τῆς μετάστασης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου» 26-09-2017