ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΠΕΡΙΝΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 19-04-2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,

Ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ, 19-04-2015, οἱ ἑσπερινὲς ὁμιλίες τῆς φετινῆς περιόδου συνεχίζονται στὸν τόπο ὅπου ξεκίνησαν, δηλ. στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Ἀγορᾶς τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων καὶ θὰ πραγματοποιοῦνται ἐκεῖ μέχρι νὰ ὁλοκληρωθοῦν.

Ὥρα ἔναρξης τοῦ Ἑσπερινοῦ 7.00 τὸ ἀπόγευμα.

Σημερινὸς ὁμιλητὴς θὰ εἶναι ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρεσβύτερος π. Γεώργιος Χρήστου, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐνορίας Λιγγιάδων, μὲ θέμα: «Ἡ σχέση τοῦ μυστηρίου τῆς Μετανοίας καὶ Ἐξομολογήσεως μὲ τὰ λοιπὰ μυστήρια».

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων