Συνεδρία 076/2017

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | Συνεδρία 076/2017

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 76
ΤΗΣ 22ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Πρόσκληση
Θέματα Ἡμερησίας Διατάξεως
Πρακτικό Συνεδριάσεως
Α/Α Ἀποφάσεως Θέμα Ἀπόφαση DOWNLOAD
76/1/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 11ης Αυγούστου 2017 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Μικρῆς Γοτίστης μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Γεωργίου Χρόνη τοῦ Κωνσταντίνου ὑπὸ τοῦ κ. Ἀποστόλου Μηλιώνη τοῦ Δημητρίου».
76/2/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 5ης Σεπτεμβρίου 2017 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς ἐνορίας  Κρύας – Λυκοτριχίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Παναγιώτου Τσίκα τοῦ Γεωργίου ὑπὸ τοῦ κ. Εὐσταθίου Σταμάτη τοῦ Ἀντωνίου».
76/3/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 11ης Σεπτεμβρίου 2017 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Μουζακαίων μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Ἰωάννου Τάτση τοῦ Γεωργίου ὑπὸ τοῦ κ. Ἰωάννου Τήνα τοῦ Μιλτιάδου».
76/4/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 5ης Σεπτεμβρίου 2017 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Διλόφου μὲ θέματα: α) «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Ἀριστοτέλους Ἰωαννίδη τοῦ Ἀλεξάνδρου ὑπὸ τοῦ κ. Γεωργίου Παπαδοπούλου τοῦ Μάρκου» καὶ β) «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Ἀναστασίου Βακόλα τοῦ Γεωργίου ὑπὸ τοῦ κ. Κωνσταντίνου Ἐμμανουηλίδη τοῦ Ἰωάννου».
76/5/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 8ης Αυγούστου 2017 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Μάζιας μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Θεοδώρου Νάστου τοῦ Ἀναστασίου ὑπὸ τοῦ κ. Βασιλείου Κωτσιαμῆ τοῦ Σπυρίδωνος».
76/6/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 29/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου».
76/7/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 30/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς εἰς ἔργον δωρεᾶς».
76/8/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς ἐνορίας Δωδώνης μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Μιχαὴλ Δήμου τοῦ Νικολάου ὑπὸ τοῦ κ. Κωνσταντίνου Παππᾶ τοῦ Δημητρίου».
76/9/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Πρωτόπαππα μὲ θέμα: «Περὶ ἐκδόσεως ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ εἰς τὴν Τράπεζαν Πειραιῶς καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Ταμίου».
76/10/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 6ης Ὀκτωβρίου 2017 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Δεματίου  μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Παύλου Κολιοῦ τοῦ Γεωργίου ὑπὸ τοῦ κ. Σπυρίδωνος Ἀγγέλη τοῦ Εὐαγγέλου».
76/11/22-11-2017 Ἔγκρισις (ἐξ ἀναβολῆς) τῆς ὑπ’ ἀριθ. 11/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ ἀγορᾶς ἀγροτεμαχίου ἐν Μετσόβῳ κατόπιν αἰτήσεως τῆς κ. Ἀφροδίτης Κατσώρα τοῦ Βασιλείου».
76/12/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Συμεῶνος τῆς ἐνορίας Κορύτιανης μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Σταύρου Τζέντζου τοῦ Γεωργίου ὑπὸ τοῦ κ. Γεωργίου Γεραλέξη τοῦ Βασιλείου».
76/13/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 13ης Ὀκτωβρίου 2017 αἰτήσεως τοῦ Αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Νικολάου Ζιάβρου τοῦ Χρήστου, Ἐφημερίου του Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς ἐνορίας Σερβιανῶν μὲ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγῳ συμπληρώσεως τριάκοντα καὶ πέντε ἐτῶν δημοσίας ὑπηρεσίας καὶ τοῦ ὁρίου ἡλικίας».
76/14/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 12ης Ὀκτωβρίου 2017 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς ἐνορίας Σερβιανῶν  μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Δημητρίου Κωστῆ τοῦ Ἰωάννου ὑπὸ τοῦ κ. Σταύρου Νάσση τοῦ Δημητρίου».
76/15/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου».
76/16/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 163/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Τριστένου μὲ θέματα: α) «Περὶ ἀναθέσεως ἐκπονήσεως μελέτης διὰ τὸ ἔργον τῆς κατεδαφίσεως ἐξωτερικοῦ οἰκίσκου εἰς τὸν περιβάλλοντα χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Τριστένου» καὶ β) «Περὶ ἀναθέσεως ἐκπονήσεως μελέτης διὰ τὸ ἔργον τῆς κατασκευῆς κωδωνοστασίου καὶ χώρων ὑγιεινῆς εἰς τὸν περιβάλλοντα χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Τριστένου».
76/17/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πετσαλίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου».
76/18/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Κάτω Βίτσης μὲ θέμα: «Περὶ συντηρήσεως φορητῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος».
76/19/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 1ης Νοεμβρίου 2017 αἰτήσεως τοῦ Αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Τζαλαβρᾶ τοῦ Γεωργίου, Ἐφημερίου του Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Δομολεσσᾶς μὲ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγῳ συμπληρώσεως τριάκοντα καὶ πέντε ἐτῶν δημοσίας ὑπηρεσίας καὶ τοῦ ὁρίου ἡλικίας».
76/20/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 31ης Ὀκτωβρίου 2017 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Κήπων Ζαγορίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Δημητρίου Χριστοδούλου τοῦ Κωνσταντίνου ὑπὸ τοῦ κ. Ἀθανασίου Γκρουΐδη τοῦ Γεωργίου».
76/21/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 31/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α) «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου» καὶ β) «Περὶ ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Ἰωαννίνοις, κατὰ 10% ἐπὶ τὸ ἔλαττον, κατόπιν αἰτήσεως τῆς μισθωτοῦ».
76/22/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 20ης Ὀκτωβρίου 2017 αἰτήσεως τοῦ Αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Κωνσταντίνου Κάτσιου τοῦ Εὐαγγέλου, Ἐφημερίου του Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Κουμαριᾶς μὲ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγῳ συμπληρώσεως τριάκοντα καὶ πέντε ἐτῶν δημοσίας ὑπηρεσίας καὶ τοῦ ὁρίου ἡλικίας».
76/23/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 3ης Νοεμβρίου 2017 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ζίτσης μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τῆς παραιτηθείσης Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτρόπου κ. Ἐλευθερίας Καρώνη τοῦ Κωνσταντίνου ὑπὸ τῆς κ. Γαλάτειας Μαγαλογιάννη τοῦ Ἰωάννου».
76/24/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου «εἰς Κοπάνους» τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις».
76/25/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 7/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου «εἰς Κοπάνους» τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α) «Περὶ προσλήψεως ὑπαλλήλων», β) «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου» καὶ γ) «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικῶν διαμερισμάτων ἐν Ἰωαννίνοις».
76/26/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Μονολιθίου μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Μονολιθίῳ».
76/27/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 165/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Τριστένου μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκποίησιν ἐκκλησιαστικῶν ἀκινήτων ἐν Τριστένῳ».
76/28/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 3ης Νοεμβρίου 2017 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Μηλέας Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Σωτηρίου Παπαγιάννη τοῦ Χρήστου ὑπὸ τοῦ κ. Νικολάου Μάντζιου τοῦ Στεργίου».
76/29/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 42/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Μελιὰς Δωδώνης μὲ θέματα: α) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Συμβολαιογράφου Ἰωαννίνων κ. Σταύρου Παργανὰ τοῦ Χρήστου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ» καὶ β) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς διὰ τὴν ὑπογραφὴν παντὸς νομίμου ἐγγράφου πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς τακτοποιήσεως τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
76/30/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Μεγάλου Περιστερίου μὲ θέμα: «Περὶ ἐκδόσεως ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ εἰς τὴν Ἐθνικὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Ταμίου».
76/31/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πετσαλίου μὲ θέμα: «Περὶ παρατάσεως τῆς ὑφισταμένης μισθώσεως ἐκκλησιαστικῶν χορτολειβαδίων διὰ τρία (3) ἔτη, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ».
76/32/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Κάτω Λίππας μὲ θέματα: α) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Συμβολαιογράφου Ἰωαννίνων κ. Σταύρου Παργανὰ τοῦ Χρήστου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ», β) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς διὰ τὴν ὑπογραφὴν παντὸς νομίμου ἐγγράφου πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς τακτοποιήσεως τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ» καὶ γ) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Νεκταρίας Βαγγελῆ τοῦ Δημητρίου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
76/33/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 13/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Mάζιας μὲ θέμα: «Περὶ ἀναθέσεως μελέτης διὰ τὴν ἐπισκευὴν τῆς στέγης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Μάζιας καὶ περὶ ἀντικαταστάσεως κατεστραμμένων πλακιδίων καὶ λεκανῶν εἰς τοὺς χώρους ὑγιεινῆς».
76/34/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Αγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Ελάτης μὲ θέμα: «Περὶ ἀποπληρωμῆς ἐργασιῶν ἐπισκευῆς τοῦ δώματος (ταράτσας) οἰκοδομῆς ἐν Ἠγουμενίτσῃ».
76/35/22-11-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2017 πράξεως τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου «Μπονίλας» τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἀπολύσεως Ἐκκλησιαστικοῦ Ὑπαλλήλου».
76/36/22-11-2017 Ἔγκρισις τοῦ καταρτισθέντος Προϋπολογισμοῦ διὰ τὸ ἔτος 2018 τοῦ κληροδοτήματος «Πολυξένης καὶ Γεωργίου Παπαπαύλου».
76/37/22-11-2017 Ἔγκρισις τοῦ καταρτισθέντος Προϋπολογισμοῦ διὰ τὸ ἔτος 2018 τοῦ κληροδοτήματος «Βαρβάρας Τσίλη».