2017-2018 ΣΤ΄ Σεμινάριο

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Εκπαίδευση | Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια | 2017-2018 ΣΤ΄ Σεμινάριο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ: «Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ»

Α/Α ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
1 «Εἰσαγωγή στά σύγχρονα θέματα πού ἀντιμετωπίζει ἡ ποιμαντική τῆς νεότητας» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἀντώνιος Καλλιγέρης 30/12/2017 Εἰσήγηση1
Εἰσήγηση2
2 «Ἡ θρησκευτικότητα τῶν παιδιῶν καί τῶν ἐφήβων σέ συνδυασμό μέ τά ἀναπτυξιακά καί ψυχολογικά χαρακτηριστικά τους» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου 07/12/2017
3 «Πῶς σκέφτεται ἕνας νέος σήμερα; μέ ποιούς τρόπους προσεγγίζεται;» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Συμεών
Βενετσιάνος
15/12/2017 Εἰσήγηση
4 «Εἰδικά θέματα ψυχικῆς ὑγείας τῶν ἐφήβων 1 » κ. Βασίλειος Κούτρας 21/12/2017
5 «Εἰδικά θέματα ψυχικῆς ὑγείας τῶν ἐφήβων 2 » κ. Ἐρασμία Φείδη 11/1/2018 Εἰσήγηση
6 «Ποιμαντική συμβουλευτική τῶν παιδιῶν, τῶν ἐφήβων καί τῶν οἰκογενειῶν τους » Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἰωαννίκιος Γιαννόπουλος
19/1/2018
7 «Σχεδιασμός προγραμμάτων γιά παιδιά καί ἐφήβους» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Χριστοδούλου
25/1/2018 Εἰσήγηση
8 «Κατηχητική ἀγωγή – Ἡ ὀργάνωση ὁμάδων κατήχησης – Συγκρότηση ὁμάδας» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἰωαννίκιος  Ζαμπέλης
8/2/2018 Εἰσήγηση1
Εἰσήγηση2
Εἰσήγηση3