Ἔτος 2018

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Διαδικτυακός Ἄμβωνας | Ἔτος 2018

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2018

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1 «Ὁ Τίμιος Πρόδρομος» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας
07/01/2018 7ης Ἰανουαρίου
2 «Κυριακή ΙΕ Λουκᾶ (Ζακχαίου)» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
21/01/2018 21ης Ἰανουαρίου
3 «Ἡ ἀρχή τοῦ Τριωδίου» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἀθανάσιος Σουσόπουλος
28/01/2018 28ης Ἰανουαρίου
4 «Κυριακή τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
4/02/2018 4ης Φεβρουαρίου
5 «Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω» Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κιτσοτόλης
11/02/2018 11ης Φεβρουαρίου
6 «Κυριακή τῆς Τυρινῆς» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
18/02/2018 18ης Φεβρουαρίου
7 «Κυριακή Α ́ Νηστειῶν (Τῆς Ὀρθοδοξίας)» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
25/02/2018 25ης Φεβρουαρίου
8 «Κυριακή Β ́ Νηστειῶν (Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ)» Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κίτσιος
04/03/2018 4ης Μαρτίου
8 «Κυριακή Γ ́ Νηστειῶν (Σαυροπροσκύνηση)» Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Σέργιος Μαρνέλλος
11/03/2018 11ης Μαρτίου
9 «Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου» Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Κων/νος Σιόντης
25/03/2018 25ης Μαρτίου
10 «…Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος…» «ὁ δι’ ἡμᾶς σταυρωθείς» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας
01/04/2018 1ης Ἀπριλίου
11 «Πάσχα, Ἀνάστασις! Πάσχα, Φῶς! Πάσχα, Χαρά καί εὐλογία!» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
08/04/2018 8ης Ἀπριλίου
12 «Ὁ Ἅγιος νεομάρτυς Ἰωάννης ὁ ἐξ Ἰωαννίνων» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀθανάσιος Σουσόπουλος
18/03/2018 22ας Ἀπριλίου
13 «Ἡ προσφορά τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνίδος» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
29/04/2018 29ης Ἀπριλίου
14 «Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος» Αἰδεσ. Πρεσβ.
π. Ἰωάννης Κιτσοτόλης
06/05/2018 6ης Μαΐου
15 «Τί εἴδους ἐπικοινωνία ἔχουμε μέ τόν Ἰησοῦ;» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
13/04/2018 13ης Μαΐου
16 «Κυριακή των Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
20/05/2018 20ης Μαΐου
17 «Τό Γενέσιον τοῦ Τιμίου ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου» Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Κων/νος Σιόντης
24/06/2018 24ης Ἰουνίου
18 «Σὺ ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ μετανοῶν ἐπὶ ταῖς κακίαις» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης Ἐφραὶμ Ντέτσικας
01/07/2018 1ης Ἰουλίου
19 «Ὁ ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀθανάσιος Σουσόπουλος
12/07/2018 15ης Ἰουλίου
20 «Κυριακή Θ΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρεσβ.
π. Ἰωάννης Κιτσοτόλης
29/07/2018 29ης Ἰουλίου
21 «Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
05/08/2018 5ης Αὐγούστου
22 «Ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου» (Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα)» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
15/08/2018 12ης Αὐγούστου
23 «Χριστιανός Ὀρθόδοξος Ἀνάδοχος Α΄» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
19/08/2018 19ης Αὐγούστου
24 «Χριστιανός Ὀρθόδοξος Ἀνάδοχος Β΄» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
26/08/2018 26ης Αὐγούστου
25 «Χριστιανός Ὀρθόδοξος Ἀνάδοχος Γ΄» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
02/09/2018 2ας Σεπτεμβρίου
26 «Κυριακή μετά τήν Ὕψωση» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
16/09/2018 16ης Σεπτεμβρίου
27 «Μετάσταση Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ» Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Κων/νος Σιόντης
26/09/2018 30ης Σεπτεμβρίου
28 «Ἡ ἔγερσις ἐκ νεκρῶν τοῦ υἱοῦ τῆς χήρας στὴν Ναΐν» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας
07/10/2018 07ης Ὀκτωβρίου
29 «Κυριακή ΣΤ΄ Λουκά» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
21/10/2018 21ης Ὀκτωβρίου
30 «Ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Δημητρίου» Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κιτσοτόλης
26/09/2018 28ης Ὀκτωβρίου
31 «Κυριακή Ε΄ Λουκά» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
04/11/2018 4ης Νοεμβρίου
32 «Ἡ παραβολή τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη» Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Σέργιος Μαρνέλλος
11/11/2018 11ης Νοεμβρίου
33 «Ἅ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται;» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Θωμᾶς Ἀνδρέου
18/11/2018 18ης Νοεμβρίου
34 «Κυριακή ΙΓ Λουκᾶ» Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κίτσιος
25/11/2018 25ης Νοεμβρίου
35 «Ἡ θεραπεία τῆς συγκύπτουσας γυναίκας» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἐφραὶμ Ντέτσικας
09/12/2018 9ης Δεκεμβρίου
36 «Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
23/12/2018 23ης Δεκεμβρίου