2018 Γενικές Ἀνακοινώσεις

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | 2018 Γενικές Ἀνακοινώσεις

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Α/Α ΘΕΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
1 Μουσική ἐκδήλωση γιά τά ἅγια Θεοφάνεια Σύλλογος Φίλων Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Τό Ἐνδόφωνον»  04 Ἰανουαρίου 2018
2  Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Πῶς σκέφτεται ἕνας νέος σήμερα; μέ
ποιούς τρόπους προσεγγίζεται;»
 Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν  09 Ἰανουαρίου 2018
3  Ἑσπερινές ὁμιλίες τοῦ ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας  Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων 24 Ἰανουαρίου 2018
4  Κατηχητήριος Λόγος ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο  18 Φεβρουαρίου 2018
5 Περί Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν εἰς τό ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ἰνστιτοῦτον Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας Ἱερὰ Σύνοδος 23 Φεβρουαρίου 2018
6  Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπεί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2018  Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 1 Ἀπριλίου 2018
7 Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀνακολουθιῶν Μεγάλης Ἑβδομάδος καί Πάσχα 2018 Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων 1 Ἀπριλίου 2018
8  Πρόσκληση εἰσαγωγῆς μαθητῶν καί μαθητριῶν στό Γενικό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς σχολ.ἔτους 2018-2019 Ριζάρειος Ἐκκλησιαστική Σχολή 23-4 ἕως 22-06-2018
9  Ἀνακοίνωση ὁμιλίας  Σύλλογος πολυτέκνων γονέων Ν. Ἰωαννίνων 30 Ἀπριλίου  2018
10  Ἐπιμορφωτικά Προγράμματα Ι.Μ. Ἰωαννίνων: Πρόσκληση Ἐκδήλωσης Ἐνδιαφέροντος Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν 3 Μαΐου 2018
11 Ἀνακοίνωση ὁμιλίας Σύλλογος πολυτέκνων γονέων Ν. Ἰωαννίνων 14 Μαΐου 2018
12  Ἐγγραφές στό ΓΕΛ Βελλᾶς 1 Ἰουνίου ἕως 30 Σεπτεμβρίου Γενικό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο Βελλᾶς 1-6 ἕως 30-9-2018
13  Ἀνακοίνωση Ένωσης Τέκνων, Συγγενών και Φίλων Πεσόντων κατά το Έπος 1940 – 41  25 Μαΐου 2018
14  Ἐθελοντικὴ Αἱμοδοσία Ἐνορία Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Περιβλέπτου πόλεως Ἰωαννίνων 11 Ίουνίου 2018
15 Μουσική Ἐκδήλωση Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου «εἰς Κοπάνους» 11 Ίουνίου 2018
16 Χορευτική Ἐκδήλωση Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου «εἰς Κοπάνους» 18 Ίουνίου 2018
17 Θερινά Σεμινάρια Ι.Μ. Ἰωαννίνων: Ἀνακοίνωση – Πρόγραμμα Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν 22 Ίουνίου 2018
18 Ἐπίσκεψη χορωδίας τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου Ἀνατολικοῦ Θεσσαλονίκης Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων 03 Ίουλίου 2018
19 Μουσικοχορευτική Ἐκδήλωση Ἐνορία Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Περιβλέπτου πόλεως Ἰωαννίνων 09 Ίουλίου 2018
20 Ἐγκύκλιος 2994 γιά τίς φονικές πυρκαγιές στήν Ἀττική Ἱερὰ Σύνοδος 26 Ίουλίου 2018
21 Θερινό ὡράριο ἐξυπηρέτησης τοῦ κοινοῦ στά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων 17 ἕως 31 Αὐγούστου 2018
22 Πατριαρχικόν Μήνυμα ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἰνδίκτου  Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 01 Σεπτεμβρίου 2018
23 Ἐγγραφές στήν “Κατσάρειο” Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς “Κατσάρειος” Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς 20 Σεπτεμβρίου 2018
24 Ἐγγραφές στά πρακτικά μαθήματα βυζαντινῆς μουσικῆς “Κατσάρειος” Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς 20 Σεπτεμβρίου 2018
25 Προκήρυξη θέσης έργασίας Περιφερειακή Ἐκκλησιαστική Ἑστία Βελλᾶς 20 Σεπτεμβρίου 2018
26 Ἀποτελέσματα προκήρυξης θέσης Περιφερειακή Ἐκκλησιαστική Ἑστία Βελλᾶς 28 Σεπτεμβρίου 2018
27 Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια: «Πρόσκληση ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος γιά συμμετοχή στά Σεμινάρια Κληριῶν καί Λαϊκῶν» Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν 15 Ὀκτωβρίου 2018
28 «Ἐκδήλωση μέ θέμα: «Ἐνημέρωση πολιτῶν γιά τήν πρόληψη ἰατρικῶν παθήσεων»» Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Δῆμος Ἰωαννιτῶν 21 Ὀκτωβρίου 2018
29 «Ἔνσταση γονέων γιά ἐπικίνδυνες πρακτικές βουδιστικοῦ διαλογισμοῦ (mindfulness) στά δημοτικά σχολεῖα» Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων 22 Ὀκτωβρίου 2018
30 «Ἡμερίδα γιά τήν Ἀναδοχή -Υἱοθεσία» Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου 16 Νοεμβρίου 2018
31 «Ὁμιλία – μάθημα Νοεμβρίου» Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Ν. Ἰωαννίνων 26 Νοεμβρίου 2018
32 «Ἀναβάλλεται ἡ προγραμματισμένη ἐκδήλωση Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Πανηπειρωτικός
Σύλλογος Προσκυνητῶν Φίλων τοῦ Ἁγίου Ὅρους
29 Νοεμβρίου 2018
33 Ἐθελοντικὴ Αἱμοδοσία Ἐνορία Κοίμησης τῆς Θεοτόκου Περιβλέπτου πόλεως Ἰωαννίνων 3 Δεκεμβρίου 2018
34 Ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στὸν Ἅγιο Νικόλαο Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου «εἰς Κοπάνους» 6 Δεκεμβρίου 2018
35 Ἐκδήλωση στήν Α.Ε.Α. Βελλᾶς εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ἰδρυτοῦ τῆς Σχολῆς Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Σπυρίδωνος Βλάχου Α.Ε.Α. Βελλᾶς 12 Δεκεμβρίου 2018
36 Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση “Κατσάρειος” Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς 19 Δεκεμβρίου 2018
37 Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση Ἐνορία Κοίμησης τῆς Θεοτόκου Περιβλέπτου πόλεως Ἰωαννίνων 21 Δεκεμβρίου 2018

Σημείωση: Ἄν κάποιος σύνδεσμος δέν λειτουργεῖ, ἐνημερῶστε στό info@imioanninon.gr γιά νά τό διορθώσουμε.